• Hem
  • V: Inte förbjud...
Nyheter

V: Inte förbjudet med hyror under bruksvärdet

När jag flyttade in hos Signalisten för snart 10 år sedan så var den uttalade målsättningen att erbjuda ”bra bostäder till låg hyra”. Efter ett par år började istället formuleringen ”rimlig hyra” dyka upp och nu har man under Magnus Nilssons (M) ordförandeskap tydligen valt att frånsäga sig allt ansvar för hyressättningen och låtsas att det är ett regelverk utanför den egna verksamheten som styr.

Jag håller med om att bruksvärdesprincipen är viktig när hyrestvister uppstår, men den står inte över Signalistens egna stadgar och det är inte heller förbjudet att ha hyror under bruksvärdet. Såhär skrev länsstyrelsen i sitt utlåtande när en bostadsstiftelse med liknande stadgar som Signalisten (Dicksonska i Göteborg) ville höja sina hyror kraftigt: ”Hyrorna i stiftelsens hus bör ligga under bruksvärdet för jämförbara lägenheter. Inte precis på bruksvärdet eller över det. Stiftelsen får inte missbruka bruksvärdessystemet genom att välja den högsta jämförelsehyran de kan hitta”.

I stället för att ta rygg på de dyraste objekt som går att hitta på en urspårad bostadsmarknad så borde Signalistens styrelse gå tillbaka till stadgarna och fundera på varför vi ska ha en kommunal allmännytta om alla bostadsbolag ska klättra på varandra i en strävan efter ständigt högre hyror. 

Krister Collin, Vänsterpartiet Solna

Publicerad i SolnaDirekt 26 september 2020

Kopiera länk