• Hem
  • V och S: Massfl...
Pressmeddelande

V och S: Massflykt av personal på Solnas fritidsklubbar

Samtliga fritidsgårdar i Solna står utan personal då en majoritet av personalen säger upp sig i protest.

Solnas fritidsverksamhet hotas då en majoritet av personalen på staden fritidsklubbar väljer att säga upp sig i protest mot den senaste tidens omstruktureringar. Det hela började med att stadens blågröna styre beslutat att flytta in den inskrivna fritidsklubbsverksamheten till skolbyggnaderna och i samma veva göra stora förändringar i fritidsklubbarnas verksamhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Solna ställer sig kritiska till den bristande dialogen och förankringen hos såväl fritidspersonal som barn och föräldrar.

– Att en så stor del av Solnas fritidspersonal väljer att säga upp sig i protest med styrets agerande kan inte kallas något annat än ett fullständigt haveri. Att Solnas styre brister i sin förankring är ingen ovanlighet men detta är exceptionellt, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna.

Fritidspersonalen har själva i flera omgångar kallat till möten med ansvariga politiker, skrivit öppna brev och uttryckt sin oro över det stora förändringarna, men upplever att deras försök till dialog fått kalla handen.

– Det går inte att påstå något annat än att personalen blivit fullständigt överkörda, säger Sandra Lindström, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Solna. Nu försvinner över 100 års samlad kompetens från Solnas fritidsklubbar, och de som drabbas främst av detta är ju barnen. Det är så illa skött att man storknar.

Upproren avlöser varandra i Solna

Haveriet med massuppsägningar på kommunens fritidsklubbar är bara en i raden av uppror och protester som de blågröna styret mötts av i Solna den senaste tiden. Hot om nedläggning av två av Solnas skolor har lett till stora protester från elever och lärare. Stadens styre har hittills tagit emot 3 protestlistor och en fjärde är på gång.

– Det här haveriet kan inte få fortgå. Nu måste staden blågröna styre ta ansvar. Vi vill tillsätta en framtidsgrupp som ska ta ett samlat grepp om barnens fritid i Solna och hoppas på att styret omvärderar sina obetänksamma beslut om omstruktureringen av fritidsverksamheten och nedläggningen av flera populära skolor, säger Sara Kukka-Salam.

Kontakt
Sara Kukka-Salam, kommunalråd i opposition (S) i Solna.
072-5433362, [email protected]
Sandra Lindström, kommunalråd i opposition (V) i Solna.
072-5833705, [email protected]
Vi kan även bistå med kontakt till den personal som sagt upp sig i protest. Kontakta då Sara Kukka-Salam.

Kopiera länk