• Hem
  • V och S: Minska...
Debattinlägg

V och S: Minska andelen timanställda i omsorgen

SVT nyheter har gjort en undersökning bland landets
50 största kommuner och kommit fram till att i 22 av
kommunerna har andelen timanställda ökat under de
tre senaste åren. Solna är en av dem. Undersökningen omfattar enbart den äldreomsorg som drivs av kommunerna själva, de privata utförarna ingår inte. I Solna drivs åtta av nio äldreboenden av privata utförare. Cirka 45 procent av hemtjänsten drivs av 13 olika privata utförare. I den verksamhet som drivs av privata utförare har vi ingen insyn i personalens anställningar.

Att var tredje arbetad timme utförs av timanställd är ett grundläggande och strukturellt problem. Konsekvenserna är en otrygg arbetsform för den anställde och en otrygg levnadssituation för de äldre. Kontinuiteten minskar avsevärt, vilket innebär att kvaliteten på äldreomsorgen försämras och, enligt flertalet forskare samt coronakommissionens egen utredning, ger det även en ökad risk för smittspridning. För hur ska en person som arbetar timmar troligtvis på flera olika boenden få möjligheten att lära känna de äldre och kunna rutinerna på boende till punkt och pricka? Varken personalen eller de äldre förtjänar en sådan situation.

Solna har under mycket lång tid haft en hög andel timanställda. Kommunen behöver minska den andelen i
alla verksamheter inom äldreomsorgen, oavsett vem som
utför den. Vid upphandlingar måste kraven på anställningsformer vara tydliga och insynen i verksamheterna säkerställas. Det är dags att vända utvecklingen till förmån för heltider och fasta anställningar. Till handling Solna!

Elisabet Brolin, 2:e vice ordförande (S) i omvårdnadsnämnden i Solna
Kerstin Scheutz, ledamot (V) omvårdnadsnämnden i Solna

Bild på skärmklipp

Insändaren publicerades i Mitt i Solna 29 januari 2022.

Kopiera länk