• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet fick rätt om kvarteret Platån

Signalisten meddelar att man skrotar planerna på närmare 200 nya hyreslägenheter vid Västra vägen. Vänsterpartiet fick mycket kritik från alliansen för att man motsatte sig byggandet av hyresrätter men har ännu en gång fått rätt. – Vi driver alltid på för fler hyresrätter och är ofta ensamma om det, men det är inte rätt plats att bygga på. Det är glädjande att majoriteten har gått på vår linje och insett det, säger Sandra Lindström, gruppledare för Vänsterpartiet Solna.

Det var i november 2017 som Kommunstyrelsen fattade beslut om en princip-överenskommelse om utveckling av del av kvarteret Platån. Projektet var tänkt att omfatta mellan 150–200 lägenheter, varav 10 LSS-lägenheter och en förskola. Exploateringen skulle ha bidragit till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden.

Nu har dock Signalistens styrelse skrotat byggplanerna. I en artikel i Vi i Solna (12/3) medger Signalistens ordförande Magnus Nilsson (M) att ”det var nog inte världens bästa idé att bygga på Platån.” Detta visste Vänsterpartiet redan när beslutet kom upp i Kommunstyrelsen och man yrkade därför att inte godkänna överenskommelsen. Man ansåg att platsen var olämplig, eftersom området är parkmark som nyttjas av boende, skola och fritids-verksamhet. Dessutom ansåg V att kravet på finansiering av tunnelbanan riskerade att göra hyresrätterna så dyra att många inte skulle ha råd att flytta in.

Istället yrkade Vänsterpartiet att staden tar initiativ till ett ökat samarbete med Signalisten, där man tillsammans finner lämpliga platser för hyresrätter. – Det tar 13 år att få en hyresrätt i Solna i dag, det är ingen tvekan om att behovet är enormt. Men det betyder inte att man kan bygga varsomhelst. Staden och Signalisten måste samarbeta mer intensivt och bygga fler hyresrätter, säger Sandra Lindström, gruppledare (V).

Vänsterpartiet har under flera år arbetat hårt för att det enbart ska byggas lägenheter upplåtna med hyresrätt i Solna. Därför yrkar Vänsterpartiet vid varje byggärende att staden ska använda sitt kommunala byggmonopol och kräva hyresrätter.

För mer information, kontakta:
Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]
Julia Sundqvist, politisk sekreterare (V)
072-583 37 05, [email protected] 

Kopiera länk