• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattinlägg

Vänsterpartiet kräver att skolnedläggningen stoppas

Idag kom beskedet från Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolnämnden ”förväntas besluta” att lägga ner årskurs
4–9 på Skytteholmsskolan. Mellan- och högstadiet av-vecklas hösten 2021 och eleverna ska istället pressas in på Råsunda skola och Råsunda centralskola. Avvecklingen motiveras med att bostadsbyggandet går långsammare än förväntat och på att många solnaelever visat intresse för Internationella Engelska Skolan som ska etablera sig i Huvudsta. Vänsterpartiet Solna är chockade av förslaget. 

”Jag blir ledsen. Många av eleverna på Skytteholm som nu tvingas byta skola drabbades när styret lade ner Fridhems-skolanför några år sedan. Man hänvisar till befolknings-underlag, samtidigt som man räknar kallt med att en friskola ska täcka upp och avlasta de kommunala skolorna. Varför ska kommunen kratta manegen för friskolorna, på bekostnad av våra barn som återigen får byta klass, lärare och skola?” säger Linda Cigéhn, vice gruppledare Vänsterpartiet Solna och ledamot i skolnämnden. 

De blågrönas skolförsörjningsplan antogs förra våren, men redan nu frångår man den. Avvecklingen av mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan kommer ske samtidigt som Bergshamraskolans högstadium läggs ner. Vänster-partiet har varit skarpt kritiska till nedläggningen av Bergshamrakolans högstadium, bland annat med motiveringen att det inte finns plats för eleverna på den överfulla Ulriksdalsskolan eller Råsunda centralskola. Vänsterpartiet kräver nu att nedläggningen i Skytteholm omedelbart stoppas. 

”Nu ska alltså både Bergshamraskolans högstadie och ytterligare 383 elever från Skytteholm pressas in på Råsundas skolor. Det är obegripligt. Jag förstår inte hur eleverna ska få plats. Hur ska klassrummen, matsalen och skolgården räcka till? Hur ska man få till schemaläggningen? Var ska de ha idrott? Råsunda skolas idrottshall är redan överfull och Råsunda centralskolas elever tvingas därför ha idrott i Solnhallen”, säger Sandra Lindström, gruppledare för Vänsterpartiet Solna. 

Vänsterpartiet är tredje största parti i Solna, men var ändå ovetandes om planerna fram till sent igår. Informationen gick ut till vårdnadshavare idag. Ärendet kommer upp i skolnämnden 10 december. 

 

Kontakt: 
Julia Sundqvist, politisk sekreterare  
[email protected]  
070-950 56 91 

Sandra Lindström, gruppledare 
[email protected] 
072-583 11 06 

Linda Cigéhn, vice gruppledare 
[email protected] 
073-359 84 26 

Kopiera länk