• Hem
 • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet satsar på förskolan

”Förskolan är helt avgörande för barns kunskaps-utveckling och för det sociala samspelet. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet och pedagogerna och barnskötarna gör ett stort jobb. Det är dags att det syns i budgeten och därför satsar mer än något annat parti på förskolan”, säger Ewy Olausson, ledamot i barn- och förskolenämnden för (V).

Den viktigaste satsningen för Vänsterpartiet handlar om att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Partiet föreslår en plan för att på sikt nå 4–5 barn per personal i Solnas förskolor. ”De blågröna säger varje år att man satsar på att minska barngrupperna, men i praktiken har absolut ingenting hänt. Många gånger tvingas personal ställa in viktiga kursdagar för att bemanningen inte går ihop på deras förskola”, fortsätter Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd.

Samtidigt är bristen på förskollärare stor. Därför vill Vänsterpartiet erbjuda bekostad vidareutbildning till förskollärare för barnskötare. Outbildade barnskötare ska också få möjlighet att ta barnskötarexamen parallellt med arbetet. ”När vi skjuter till ordentligt med pengar till förskolan har vi också råd att göra de här satsningarna. Full lön under utbildningsdagarna och garanterad vikarie i deras ställe ska vara en självklarhet i Solna”, säger Sandra Lindström. Partiet vill ordna en bättre vikarielösning för förskolorna och ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en sådan kan se ut.

Vänsterpartiets investeringsbudget innehåller stora satsningar på förskolornas inne- och utemiljö. 50 miljoner går till renoveringar av förskolor och skolor och 10 miljoner satsas på egna tillagningskök. V betonar särskilt behovet av en långsiktig plan för att underhålla och utveckla miljön på förskolorna.

Ett urval av Vänsterpartiets satsningar på förskolan:

 1. Mer personal och mindre barngrupper
  Vi satsar nästan 15 mkr på mer personal och mindre barngrupper. Målet ska vara max 4–5 barn per personal i barngrupp och att följa Skolverkets riktmärken på 6–12 barn för ett- till treåringar och 9–15 barn för fyra- och femåringarna.
 2. Vidareutbildning av personal
  Vi satsar 5 mkr på vidareutbildning av vår personal. De som utbildar sig får behålla full lön underutbildningsdagarna och de dagar de är borta kommer en vikarie i deras ställe. På sikt vill vi att minst hälften av personalen ska vara högskoleutbildad. De kommande åren vill vi säkerställa minst en förskollärare per avdelning.
 3. Bättre förskolemiljöer
  Vi satsar 50 mkr på att renovera och underhålla förskolornas lokaler och utemiljöer.
 4. Fler öppna förskolor
  Vi satsar 1 mkr på öppna förskolan. Vänsterpartiet vill se öppna förskolor i alla stadsdelar, sommaröppet på öppna förskolor och vill utreda möjligheten att anlägga en öppen förskoleverksamhet på ett äldreboende för möten över generationsgränserna
 5. Tillagningskök på alla förskolor
  För att minska matsvinnet, sänka kostnaderna och öka matlusten hos förskolebarnen vill vi att alla förskolor ska ha tillgång till tillagningskök. Vi lägger 10 mkr på att bygga fler tillagningskök i förskolor och skolor.

  Kontakt:
  Julia Sundqvist, politisk sekreterare
  [email protected]
  072-583 37 05

Kopiera länk