• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet Solna vill utlysa nödläge för klimatet

På måndagens fullmäktige 27/5 lämnar Vänsterpartiet Solna in en motion om att utlysa nödläge för klimatet. Utsläppen fortsätter att öka både i vår region och i Sverige som helhet samtidigt som klimatläget är akut. Vänsterpartiet anser därför att klimatfrågorna behöver få högsta prioritet.

– Vänsterpartiet vet att vi måste minska Solnas klimatpåverkan på alla fronter nu. Att bygga klimatsmart, minska matsvinnet i våra verksamheter och ta fram en lokal koldioxidbuget är bara några förslag vi har lagt fram den senaste tiden. Men medan vi tar fram klimatsmarta förslag kräver det blågröna styret i Solna att Arlanda får fler avgångar och fler resor till Asien. Det är bara Vänsterpartiet som agerar efter hur akut klimatfrågan faktiskt är, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare för Vänsterpartiet Solna.

Under våren har Vänsterpartiet Solna lämnat in sex motioner på tema klimat, och på måndagens kommunfullmäktige läggs alltså motionen om nödläge för klimatet. Under värmeböljan sommaren 2018 presenterade Vänsterpartiet Storstockholm också en Omställningsplan för klimatet. I den lyfter Vänsterpartiet bland mycket annat fram hållbara resor och klimatsmarta, billiga hyresrätter som vägar till att ställa om politiken nu för att rädda klimatet.

– En rättvis klimatpolitik måste gå före alla andra politiska beslut. Vi har bara 10 år på oss att klara omställningen till en hållbar värld. Vi behöver införa nolltaxa i kollektivtrafiken samt bygga ut cykel- och gångvägar för att få ner antalet bilar i regionen. Och istället för att bygga fler motorvägar och kontor behöver Solna satsa på billiga och klimatsmarta hyresrätter så att fler kan bo långsiktigt och hållbart, säger Tove Pehrsson, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet Solna.

Vänsterpartiet anser att klimatfrågorna måste överordnas alla andra politiska beslut. IPCC:s rapport från i höstas visar att läget är akut om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Rapporten kräver politiskt agerande på alla nivåer vilket inte sker i dagsläget. Även i Stockholmsregionen och Solna behöver gå från ord till handling.

– Klimatomställningen måste vara rättvis. De som släpper ut mest ska betala mest. 100 företag står för 71 procent av utsläppen. När det gäller privatpersoners utsläpp så är det de rika som flyger mest, har bränsleslukande bilar och konsumerar mest kläder och saker. Det är de som orsakar störst klimatutsläpp som behöver ställa om sin livsstil mest. Men när vi möter utmaningarna tillsammans blir framtiden ljusare för oss alla, säger Tove Pehrsson.

Kontakt för mer information:

Linda Cigéhn
Vice gruppledare för Vänsterpartiet Solna och 2:a vice ordförande i Miljö- och demokratiberedningen
[email protected]
070-622 81 84

Julia Sundqvist
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Solna
[email protected]
072-583 37 05

Läs Omställningsplan för klimatet här:
https://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2018/06/omst%C3%A4llningsplan-FINAL.pdf

Läs mer:
https://www.dn.se/nyheter/politik/vansterpartiet-sverige-bor-utlosa-nodlage-for-klimatet/
https://www.etc.se/klimat/v-vill-se-klimatnodlage-maste-overordnas-alla-politiska-beslut

Bild: Ralf Vetterle från Pixabay

Kopiera länk