• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattinlägg

Vänsterpartiet – Solnas miljöparti

Nu har den andra blågröna budgeten antagits. Miljöpartiet gav alliansen de mandat de saknade efter valet 2018 genom krav på en klimatstrategi. Nu har de samregerat i ett år.

Klimatstrategin är på gång, men har det givit något avtryck i styrets budget? Det är en stram budget som i praktiken innebär minskade resurser, eftersom kostnaderna ökar med mer än vad som skjuts till. De blågröna lägger 2 miljoner på en informationskampanj. Därtill är de beredda att lägga 15 miljoner på stadens cykelbanor. Det är långt ifrån tillräckliga klimatsatsningar.

Nu i december skall den omarbetade klimatstrategin presenteras. Målet är att Solna ska vara en klimatneutral stad. För att nå dit krävs radikala åtgärder, men utan pengar i budgeten får vi vänta ett år till innan vi ens kan påbörja omställningen. Som MP skrev på valaffischerna och upprepade under budgetdebatten: ”klimatet kan inte vänta”.

I Vänsterpartiets investeringsbudget finns en klimatfond på 50 miljoner kronor, så att nödvändiga åtgärder inte ska stoppas på grund av bristande resurser. Vänsterpartiet har lagt fram nio klimatinitiativ till kommunfullmäktige bara under våren 2019. Både MP och C har berömt många av dem i talarstolen, men när det är dags att fatta beslut hänvisar de bara till den kommande klimatstrategin. Det blir allt tydligare att Vänsterpartiet är Solnas egentliga miljöparti.

Björn Bränngård, ledamot i byggnadsnämnden (V)
Linda Cigéhn, andra vice ordförande miljö- och demokratiberedningen (V)

Publicerad i Mitt i Solna 7 december 2019

Kopiera länk