• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill ansluta till Klimatkommunerna

Måndagen den 22 februari lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige om att ansluta Solna stad till föreningen Klimatkommunerna.
– I nuvarande takt kommer vi aldrig nå våra klimatmål i tid. Solna måste höja ambitionsnivån i klimatarbetet. Ett medlemskap i Klimatkommunerna skulle pressa staden att ständigt ligga i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V).

Med motionen som lämnas in till kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet att Solna stad ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. Om ansökan avslås vill Vänsterpartiet att Solna gör nödvändiga förändringar för att öka chansen att kunna bli medlemmar i föreningen längre fram.
– Det kan hända att vi blir nekade ett medlemskap och det beror i så fall på att vi inte har ett tillräckligt aktivt och ambitiöst klimatarbete. Det borde vara en väckarklocka och kan fungera som en bra morot i stadens klimatarbete framöver, säger Linda Cigéhn, vice gruppledare (V).

Det lokala och regionala klimatarbetet spelar en avgörande roll för att Sverige ska kunna nå våra uppsatta nationella och internationella klimatmål. Kommunerna har en nyckelroll i omställningen. Vänsterpartiet anser att mycket mer kan göras än idag men att staden behöver inspiration, erfarenhetsutbyte och stöd från andra kommuner i samma situation.

Motionen är den nionde klimatmotionen som Vänsterpartiet har lämnat in under mandatperioden och signeras av alla Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige.
– Vi kommer fortsätta att lämna in motion efter motion så länge som det blågröna styret inte ger klimatfrågan den prioritet den behöver ha. Vänsterpartiet är Sveriges bästa klimat- och miljöparti enligt flera mätningar, och därför var det självklart för alla våra ledamöter att skriva under motionen och lämna in den gemensamt, säger Tove Pehrsson, ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (V).

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 40 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och i världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Föreningens mål att minska utsläppen av växthusgaser görs genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning och goda exempel. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att representera fyra miljoner invånare.

 

För mer information, kontakta:

Sandra Lindström, oppositionsråd och gruppledare (V)
072-583 11 06, [email protected]

Linda Cigéhn, vice gruppledare (V)
073-359 84 26, [email protected]

Vänsterpartiet Solna
https://solna.vansterpartiet.se/

Klimatkommunerna
https://klimatkommunerna.se/

Kopiera länk