• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill att tomma lokaler kommer till användning

Vänsterpartiet tycker att det finns för många tomma lokaler i kommunens ägo och att många av dem är i dåligt skick. De vill nu ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att utreda hur stadens tomma lokaler kan komma till användning. En motion lämnas in till kommunfullmäktige 24 maj.

”Staden äger många större lokaler som står tomma. Bergmarska villan i Hagalund, Gula villan vid Råsunda skola, rödingarna vid Överjärva gård, tidigare Kulturskolan och parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken för att nämna några. Det är synd att lokalerna lämnas att förfalla samtidigt som många verksamheter i Solna längtar efter bra lokaler” säger Kerstin Scheutz, som är en av de som står bakom motionen.

Enligt en sammanställning från Stadsledningsförvaltningen  äger staden 13 lokaler som står tomma. Samtidigt slår kommunens verksamhetsplan och budget för Tekniska nämnden fast att att ”Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i”. Två av lokalerna, före detta förskolor, är vattenskadade. Bergmarska villan i Hagalund uppges vara i mycket dåligt skick och kan inte längre användas som bostad eftersom den ligger för nära järnvägen. Gamla Kulturskolan i Huvudsta används ibland som övningslokal för polisen.

”Det är dags att ta tag i det här nu, innan byggnaderna förfaller helt. Många har varit mer eller mindre outnyttjade i flera år, ett ofantligt slöseri med resurser. Solna behöver en plan för upprustning och användning av lokalerna, ju längre man väntar desto dyrare kommer det att bli. Solna är en stor stad på liten yta och då är det viktigt att bevara och vårda den bebyggelse som finns. Det är både klimatsmart och ekonomiskt” säger Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd för Vänsterpartiet Solna.

Kontakt:
Sandra Lindström
[email protected]

Julia Sundqvist
[email protected]

Kopiera länk