• Hem
  • Vänsterpartiets...
Nyheter

Vänsterpartiets skuggbudget för 2022

Måndag 15/11 2021 lämnade vi in vår skuggbudget för 2022 till kommunstyrelsen. 

Solna står inför många utmaningar. Klyftorna ökar människor emellan och likaså den upplevda otryggheten. Samtidigt går välfärden på knäna, delar av kommunala skolor stängs och människor tvingas bort från sina hem på grund av renovräkningar. Merparten av dessa utmaningar är inte ett resultat av slumpen, utan av en högervriden och nyliberal politik. Vi behöver vända den här utvecklingen tillsammans. Vänsterpartiets vision är ett jämlikt samhälle där ingen lämnas utanför och där vi gemensamt tacklar utmaningarna. Och vi har lösningarna för att komma dit.

Vi står inför en global klimatkris och den sjätte massdöden av arter. Därför måste miljö- och klimatarbetet prioriteras högre på den politiska agendan. Vi behöver arbeta strategiskt utifrån mätbara mål som säkerställer att solnaborna inte sätter större klimatfotavtryck än planeten klarar av. I vår budget avsätter vi pengar till en klimat-investeringsfond som våra verksamheter kan använda för att ställa om sina verksamheter i hållbar riktning.


Allt färre föräldrar väljer Solnas kommunala skolor åt sina barn. Idag går en fjärdedel av alla Solnas elever ut nian utan godkänt betyg i alla ämnen. Det blågröna styrets beslut om nedläggningarna på Skytteholmsskolan, Bergshamraskolan och Granbackaskolan samt Förvaltningsrättens dom om att
staden brutit mot Barnkonventionen har inte bidragit till att stärka förtroendet för skolan. Vänsterpartiet vill vända trenden. Genom en kraftigt höjd skolpeng kan vi satsa på mer personal i förskola och skola, mindre barngrupper och klasser, särskilt stöd, och upprustning av våra lokaler och
gårdar.


Den senaste tidens skjutningar och droghandeln i våra bostadsområden gör att alltför många känner sig otrygga. Staden behöver ha ett nära samarbete med polisen så att de kan arbeta proaktivt med kriminaliteten, men staden måste också matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet. Vi behöver en skola där alla klarar målen, fler och billigare fritidsaktiviteter, fältassistenter som fångar upp de som är på glid, en stark socialtjänst, fler jobb och fler hyresrätter. När livet är svårt ska man kunna lita på att välfärden fångar upp en. Minskade klyftor och en ökad tillit till samhället, framtiden och grannarna minskar kriminaliteten.

Det blågröna styret, som består av M, L, MP, C och KD, har under många år prioriterat låg skatt framför viktiga satsningar på välfärden och klimatet. Verksamheternas kostnader för löner och priser stiger betydligt mer än det som styret skjuter till, vilket i praktiken leder till nedskärningar.

Vänsterpartiet har en annan lösning. I vårt budgetförslag utgår vi ifrån medborgarnas och planetens behov och satsar mer än något annat parti på våra skolor, äldreomsorgen och socialtjänsten, och investerar i en nödvändig omställning för klimatet. Dessutom genomför vi en uppräkning av anslagen till nämnderna så att den generella uppräkningen landar på 2,1 %, i enlighet med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet för 2022. Det finansierar vi med en skattehöjning på 60 öre. Höjningen innebär att en person med en månadslön på 30 000 kr/mån bidrar med 180 kr mer i månaden. Med vår skattehöjning har Solna även fortsättningsvis en av Sveriges lägsta kommunalskatter, men vår välfärd får de resurser den behöver och staden kan tackla klimatkrisen med kraft. En solidarisk finansiering genom skatt innebär att den som har bättre ekonomiska förutsättningar får betala mer än den som inte har det. Vi tycker att det är en bättre väg att gå än att höja avgifterna, till exempel för fattigpensionären som behöver hemtjänst.

Vi vet att Solna kan bli en solidarisk stad med lika möjligheter för alla. Vänsterpartiets budget för
2022 med inriktning för 2023 och 2024 är ett steg på vägen.

Kopiera länk