• Hem
  • Varför lyssnar ...
Debattinlägg

Varför lyssnar Liberalerna inte på fritidspersonalen?

Solna stads fritid genomgår just nu en enorm förändringsprocess som riskerar att allvarligt försämra tillgängligheten och utbudet på våra fritidsanläggningar för ungdomar 13–20 år. Beslutet om att fritiden ska hålla stängt dagtid samt att personalen kan tvingas jobba upp till 4 kvällar i veckan mellan kl. 13-22 har väckt enorm oro. Fritidspersonalen har skrivit öppna brev, kallat till möten och gång på gång uttryckt sin oro för förändringarna – utan att få minsta gehör från det blågröna styret.

Kontinuitet och kvalitet ska vara ledord i fritidsverksamheten, men fritidsverksamheten bygger helt och hållet på relationerna man har etablerat med ungdomarna. Nu överväger all fritidspersonal att säga upp sig – dels för att de som har familj inte kan jobba kvar med de nya arbetstiderna och dels för att de känner sig fullkomligt överkörda och illa behandlade av beslutsfattarna. Utan personalen finns ingen fritidsverksamhet.

Vänsterpartiet ser inga problem med att verksamhet behöver utvecklas och förändras med tidens gång, men när förändringar ska göras måste de ske i samarbete och dialog med personalen. Nu försvinner över hundra års samlad kompetens för att man har misslyckats med att föra en konstruktiv dialog med de anställda.

Personalen är experterna på verksamheten, och de har presenterat de alla möjliga tänkbara lösningar för att effektivisera fritidsverksamheten – som inte skulle medföra hot om massuppsägning. Därför vet vi i Vänsterpartiet att det finns andra och betydligt bättre alternativ än denna dramatiska schemaomläggning. Även det blågröna styret lär ha fått ta del av dessa idéer. Frågan är bara varför de inte har lyssnat.

Förändringarna ska införas 1 september. Än finns tid att tänka om. Men det kräver att det blågröna styret med Liberalerna i spetsen tar ansvar för politiken som gjort att vi har hamnat i den här situationen.

Sandra Lindström, oppositionsråd och ledamot i kultur- och fritidsnämnden (V)

Linda Cigéhn, vice gruppledare och ledamot i skolnämnden (V)

Publicerad i SolnaDirekt 1 juni 2019

Kopiera länk