• Hem
  • (V)i lovar: fäl...
Pressmeddelande

(V)i lovar: fältassistenter till Solna

Vänsterpartiet i Solna går till val på att anställa fyra fältassistenter i kommunen. Fältarna ska kunna nattvandra, vara på nätet och träffa ungdomar i skolan, på fritidsgårdarna och på andra ställen runt om i Solna. De ska även kunna hjälpa skolan med informationsmöten om alkohol, droger och doping till både elever och föräldrar.

– Det handlar om att knyta kontakter med ungdomarna där de är, kunna se dem och bygga upp förtroende. Ungdomar som halkat efter i skolan eller riskerar att dras in i kriminalitet eller missbruk behöver fler närvarande vuxna som kan hjälpa dem. Fältassistenter som samarbetar med skola, polis och socialtjänst är ett bra sätt att ge hjälp och stöd i tid, säger Leif Åsbrink López, tredjenamn på Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden.

I dagsläget finns inga fältassistenter i Solna, något som Vänsterpartiet ifrågasatt länge. Första motionen lades 2017 och partiet har föreslagit fältassistenter varje år sedan dess utan att få gehör.

– Det är dags att staden tar det förebyggande sociala arbetet på allvar och anställer fältassistenter. Det blågröna styret pratar gärna om hårdare tag och kameraövervakning, men står handfallna när det gäller det förebyggande arbetet, avslutar Leif Åsbrink López.

 

Kopiera länk