• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattinlägg

Vänsterpartiet vill ge miljarder till äldreomsorgen

Alldeles för många har dött i äldreomsorgen under Coronakrisen. Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden. Eftersom regeringen inte tagit sitt ansvar för situationen, vände vi i Vänsterpartiet oss till Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans föreslår vi en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor. Coronakommissionen visar att den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar är ett stort problem. Det leder till att varje äldre får träffa många olika personer och det gör det svårt att lära av varandra. Det skapar också en ekonomisk press på personalen att gå till jobbet trots symtom eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning.

I Solna dog ungefär en tredjedel av alla boende på privatdrivna Berga äldreboende i pandemins början, vilket gör att vi i Vänsterpartiet vill häva avtalet med A & O Omsorg som driver Berga. Generellt gäller att situationen är ännu värre i den privatdrivna äldreomsorgen än i den kommunala.

Fler som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet har kommit överens med (KD) och (M) om att avsätta 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 2021 till 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre. Vår miljardsatsning leder även till fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden.

Mer behöver göras framöver, men vårt förslag är en kraftfull början. Det är sammantaget mer än 12 miljarder kronor som ska bidra till att skydda Sveriges äldre.

Kerstin Scheutz, ledamot i Omvårdnadsnämnden (V)
Sandra Lindström, oppositionsråd (V)

Det här är en debattartikel som vi skickat in till Mitti Solna 11/3 2021 men ännu inte fått införd i tidningen eller på debattsidan. Vi väljer därför att publicera den här. 

Kopiera länk