• Hem
  • 3 frågor till… ...
Våra politiker

3 frågor till… Atilla Yavuz

Atilla Yavuz är 46 år och bor i Hagalund med fru och barn. Han arbetar som näringslivssamordnare och sitter i Solna kommunfullmäktige sedan 2010. Atilla är det tredje namnet på Vänsterpartiets lista inför valet till kommunfullmäktige 2018.

1) Varför är du vänsterpartist?
Att alltid stå upp för de utsatta och svaga är mitt politiska arv från min uppväxt. Där fann jag och Vänsterpartiet varandra. Jag gick med i partiet 2008 av den enkla anledning att jag ville vara med i ett parti som värnade om demokrati och agerade mot orättvisor. Vänsterpartiet har dessutom en politik som stämmer överens med min människosyn och har den mest humana politiken ur ett medborgarperspektiv.

2) Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill vara med och kämpa för ett Solna som strävar efter jämlikhet, solidaritet och frihet. Vi behöver förändring och nya perspektiv men förändringsarbetet kräver politikernas lyhördhet, ärlighet och lösningsfokus. Jag har högt politiskt engagemang och erfarenhet av att driva politiska frågor. Jag tror på att ett bättre Solna är möjligt. Därför vill jag vara med och driva en förändringspolitik som har fokus på medborgarnas behov.

3) Vilka frågor brinner du för?
Våld mot kvinnor i alla former är ett allvarligt samhällsproblem. Genusfrågorna intresserar mig därför i allra högsta grad. Ett förebyggande arbetssätt kräver att vi jobbar med genusfrågorna redan i ett tidigt skede. Människan ska vara i centrum. Det är min utgångspunkt. Frågor som rör familjer, barn och unga kommer också att ligga högt på min prioriteringslista.

De beslut som tas av politikerna påverkar kommunmedborgarna direkt. Jag kommer att jobba aktivt för att öka kommuninvånarnas delaktighet, redan innan beslutsfattandet. Det ska vara enkelt att nå sina politiker och säga sitt. Det är en demokratisk rättighet.

Här kan du se hela Vänsterpartiet Solnas lista till kommunfullmäktige.

Kopiera länk