• Hem
  • 3 frågor till.....
Våra politiker

3 frågor till… Kerstin Scheutz

Kerstin Scheutz är 65 år och bor i Råsunda. Hon har två vuxna barn, varav ett med funktionshinder, och ett barnbarn. Kerstin arbetar som handläggare på Överförmyndarnämnden och blir snart pensionär. Hon har tidigare suttit i bland annat Socialnämnden och Byggnadsnämnden, och sitter just nu i Signalisten. På listan till kommunfullmäktige 2018 är hon Vänsterpartiet Solnas sjätte namn.

1. Varför är du vänsterpartist?
För att Vänsterpartiet lyssnar på den lilla människan och dess behov. Vänsterpartiet är ett parti som tycker att vi alla solidariskt ska bidra till en jämlik välfärd som inte styrs av kapitalet. Vi talar mer om solidaritet än individualitet. Jag gick med i Vänsterpartiet 1989. Då var jag medlem i Socialdemokraterna, men lämnade när Socialdemokraterna och Moderaterna öppnade en gata i ett av Solnas barntätaste områden utan att göra någon konsekvensuppföljning. Då gick jag med i Vänsterpartiet istället, eftersom Vänsterpartiet är ett miljöparti.

 2. Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Naturligtvis hoppas jag att vi ska få ett maktskifte, att vi får ett fullmäktige som slutar att bevaka en mager budget och istället ser till vad medborgarna behöver i första hand. Jag vill vara med för att göra kommunen mer mänsklig, en kultur för alla. Vänsterpartiet kan bidra till ett mer solidariskt tänkande i staden.

3. Vilka frågor brinner du för?
Förskolefrågor, och särskilt att minska barngruppernas storlek. Jag har själv arbetat som förskollärare, så jag vet att behoven inom förskolan är stora. Jag vill också säkerställa en god omsorg inom äldreomsorgen. Valfriheten gör ingen nytta om kraven på vinst sätts framför brukarnas behov. Jag är även engagerad i byggnadsfrågor, genom mitt engagemang i Signalisten. Jag vill se fler hyresrätter med hyror som gör att även personer med vanliga inkomster kan bo i Solna.

Här kan du se hela Vänsterpartiet Solnas lista till kommunfullmäktige.

Kopiera länk