• Hem
  • 8 förslag för e...
Debattinlägg

8 förslag för ett jämställt Solna

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag då vi uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Jämfört med många länder ligger Sveriges jämställdhetsarbete i framkant. Om några år kan vi fira att svenska kvinnor har haft rösträtt i 100 år. Vi har kommit en lång väg men det finns mycket kvar att göra.

Höstens #metoo-rörelse medförde tusentals vittnesmål som visar att kvinnor och män fortfarande kämpar på olika villkor. Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, övergrepp och våld, samt diskriminering i arbetslivet. Ännu fler kvinnor kämpar för att få ihop en ojämställd vardag, som ofta leder till sjukskrivningar, ofrivilliga deltidsanställningar och sämre pension.

Vänsterpartiet är en del av den feministiska rörelsen som jobbar för att förändra dessa orättvisor. 1996 skrev vi in feminismen i partiprogrammet som det första partiet i Sverige, och kanske även världen. Nationellt driver Vänsterpartiet på för en samtyckeslagstiftning, förbättrad sex- och samlevnadsundervisning och jämställd föräldraförsäkring.

Även lokalt kan vi göra skillnad.

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars presenterar Vänsterpartiet 8 jämställdhetsreformer för att göra Solna till en mer jämställd stad. Vi vill att Solna:
1. Ökar bidragen till kvinnojouren.
2. Erbjuder alla stadens anställda rätt till heltid.
3. Ger bostadsförtur för våldsutsatta.
4. Inför sex timmars arbetsdag för socialsekreterare.
5. Upprättar en handlingsplan för Solnas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
6. Kompetensutvecklar stadens anställda i att förebygga sexuella trakasserier.
7. Ger undervisning i självförsvar för gymnasietjejer.
8. Satsar på tjejers idrottande.

Vänsterpartiet Solnas reformer är steg på vägen mot att bygga en bättre stad. Om historien har lärt oss något så är det att framsteg är möjliga. Vi kan nå ett jämställt Solna och ett jämställt samhälle om vi bara kämpar tillsammans. Vänsterpartiet kommer alltid vara en del av den kampen.

Sandra Lindström, tillträdande gruppledare Vänsterpartiet Solna
Erik Järvelä, ordförande Vänsterpartiet Solna

Kopiera länk