Blogg

Blogg

Här skriver vi, medlemmarna i Vänsterpartiet Solna samt inbjudna gäster, om aktuella frågor för Vänstern i Solna. 

2017-08-28

Klimatkris.

Vi vill påstå att detta inte bara är en klimatkris. Det är en tidpunkt i mänsklighetens historia då vi måste svara på frågan: är detta ekonomiska system med extremt ojämna villkor för människor och rovdrift på naturen rimligt?

Kriser innebär också möjligheter. Vi är mitt inne i en period då vi börjar se resultatet av minst 40 års extremt hänsynslös ekonomisk nyliberal politik som drivit oss och planeten till punkten vi är idag, där vi måste kalla till globala konferenser för att stoppa växthuseffekten och dra oss själva i öronen för att vi förstör miljön och därmed vår egna möjlighet att leva på planeten.

Kapitalismen kan aldrig bli grön eller göras miljövänlig. Den kräver alltid mer, högre tillväxt, högre avkastning, högre vinst. På bekostnad av naturen och människor. Vi måste pröva något annat, pröva ett annat sätt att tänka kring ekonomi som kan ge oss en ny relation till både våra medmänniskor och naturen. Vi måste börja se både människor och naturen inte i första hand som resurser och källor till vinning, utan framför allt som ovärderliga varelser med inneboende rätt till liv. För människor innebär detta att vi måste jämna ut skillnaderna vi har skapat. I praktiken innebär det också att de extremt rika måste sluta konsumera så som de hittills har gjort och anpassa sig till en planet där 7 miljarder behöver samsas om begränsade resurser. När det gäller miljön innebär en ny ekonomisk modell, att respektera naturens processer och cykler. Vi behöver kunna leva med naturen och inte på bekostnad av den, både djur och växter delar planeten med oss. När vi förstör deras ekosystem, kränker vi också deras rätt att leva.

På hösten kommer vi att fördjupa oss i temat: Klimat. Vad betyder ”klimatkrisen” och hur kan vi utforma en ny klimatpolitik? Under fyra tillfällen behandlar vi: Paris-avtalet och Sveriges klimatpolitik, trafik och nolltaxa, konsumismen och kapitalismen, Solnas klimatpolitik och så tittar vi på filmen ”This changes everything” som hjälper oss att se klimatkrisen som en möjlighet till radikal förändring av vårt ekonomiska system.

Studiecirkeln:

28 augusti, kl. 18:30. Rikard Warlenius om Paris-avtalet och Sveriges klimatpolitik. Västra Vägen 9D.

21 september, kl. 18:30. Klimat, trafik och nolltaxa. Västra vägen 9D.

28 september, kl. 18:30. Solnas klimatpolitik. Västra Vägen 9D.

14 oktober, kl. 18:00. Filmvisning. ”This Changes Everything”. Solnas Folkets Hus. Rum 8.

 

Vårdkris ett sommartecken lika säkert som jordgubbar

Ett sommartecken lika säkert som jordgubbar och nypotatis är att larmen om en sommarkrisande vård fyller tidningarna. Efter ett decennium med borgerligt styre i landstinget är invånarna i Stockholms län nu vana vid krisrubriker.

Problemen i vården är komplexa och är svåra att sammanfatta på några få rader. Vårdplatserna är för få och har minskat i antal, väntetiderna långa och risken för utbrändhet som vårdpersonal är stor. Det är svårt att upprätta sammanhängande vårdkedjor, speciellt för de som är sjukast. 

Den borgerliga majoriteten har aktivt arbetat för att många områden inom vården ska inkluderas i det så kallade vårdvalet. Det vill säga, att det är fritt fram för privata aktörer att öppna vårdcentral/gynekologmottagning/psykiatrimottagning och sedan ragga kunder, (förlåt patienter menar jag såklart!), bäst de kan. Som på vilken marknad som helst! Detta har gjort att vissa delar av sjukvården förvisso blir mer tillgänglig, men att stora gemensamma resurser hamnar i privata händer i takt med att vårdgivarna fakturerar landstinget. Om verksamheten inte är lönsam läggs den helt sonika ned, bland annat med resultatet att antalet förlossningsplatser minskat. Vårdens problem idag är större och mer systematiskt än några enskilda dåliga upphandlingar. Samtidigt som den gemensamt ägda vården urholkas ökar inköpen av privata sjukvårdsförsäkringar, vilket kan få konsekvensen att vi får ett sjukvårdssystem som allt mindre ägs och finansieras gemensamt.

Som vanligt när det gäller problem inom vården är lösningen inte särskilt komplicerad. Mer resurser, bättre arbetsmiljö, högre lön. Klassisk vänsterpolitik. Under sommaren lägger vi i Vänsterpartiet i Solna extra fokus på sjukvårdsfrågorna. Våra gemensamma resurser ska gå till det de är avsedda, i det här fallet, till sjukvård av hög kvalitet till oss alla. 

Katrin Persson
Läkare
Ledamot i socialnämnden för Vänsterpartiet Solna 

Att ta bort klotter ger oss inte trygghet, inte ett dugg

 

Klippfalk går stolt ut i FB-gruppen Solna kommunfullmäktige och berättar att nu ska tryggheten öka vid Solna station för nu ska klottret bort. Jag känner bara: nej du Klippfalk, jag blir inte ett dugg tryggare av att klottret försvinner. Jag är trygg i ett öppet, jämlikt och solidariskt samhälle där alla månar om sina medmänniskor lika mycket, eller kanske mer, som om sig själv.

Tyvärr tycker jag inte att Solna lever upp till alla dessa kriterier. Jag tittar ut genom mitt köksfönster och undrar vad är det jag borde vara rädd för.

Huset där borta som skapat ett litet ”gated community”, med låsta grindar in till gården, vad är det de försöker hålla borta?

Jag som hålls utanför blir rädd för dessa grindar. Murar, gränser och låsta grindar är inte lösningen till ett tryggt samhälle. Lika lite som att ta bort klotter är det. Vi blir inte tryggare av att ständigt misstänkliggöra och dela upp oss i ”vi och dom”. Att segregera och hålla borta leder bara till en falsk trygghet. Visst kan det kännas tryggt och bra där inne bakom dina låsta dörrar. Men det är ju bara där tryggheten finns.

Om vi alla vill varandra väl. Om vi bevarar vårt öppna samhälle, utan låsta grindar. Om vi älskar vår nästa som oss själva. Om det är där vårt fokus ligger. Då är mycket vunnet. Då blir det ett tryggt samhälle för alla.

Och tar vi just tryggheten runt Solna station så borde även Klippfalk se att klottret är väl inte riktigt det första att ta tag i för att öka säkerheten. Rent och snyggt kanske det blir, men trygghetsskapande är det inte …

 

 

 

Linda Cighén
Sitter i Barn och Utbildningsnämnden för Vänsterpartiet

 

Ge Hagalund en gräsfotbollsplan

Ungdomar i Hagalund har länge efterfrågat en gräsfotbollsplan där de kan bjuda in andra aktiva spelande ungdomar som vill anordna nattfotboll, nattbasket under sommaren med turneringar. Det ska även finnas lokaler för att enkelt kunna träffas för inomhusaktiviteter under vintertid.

En snabb titt på stadens hemsida visar att de flesta stadsdelar har fotbollsplaner. Men inte Hagalund. Hagalunds IP revs för ett antal år sedan på grund av att staden inte renoverat/underhållit den på så länge att det enda de kunde göra var att riva den. Därefter valde den styrande högern att sälja marken men av de intäkterna föll ingenting tillbaka till idrottssatsningar i Hagalund. 

 Vänsterpartiet har tidigare ställt frågor om gräsplan i Hagalund till den styrande högern i Solna i en interpellation och fick då svaret att de inte tänker satsa på någon ny gräsplan. 

Nu har Hagalundsbon och Vänsterpartisten Anette Meliane startat facebookgruppen ”Vi som vill ha gräsfotbollsplan i Hagalund” . Syftet med gruppen är att samla alla som saknar platser i Hagalund där unga kan få utöva olika aktiviteter, exempelvis aktivitetshus eller idrottsplatser, och visa hur många som vill att Solna stad ska genomföra detta i Hagalund.

Vänsterpartiet vill att Solna stad ska satsa mer på spontanidrottsplatser som är tillgängliga för alla. Dessutom anser partiet att det är ett problem i Solna idag att alla områden inte prioriteras lika mycket.Vänsterpartiet anser att alla stadsdelar ska leva och en förutsättning för det är parker, torg, butiker, kommunal service, möjligheter för idrotts- och kulturutövande. Hagalund är ett exempel på en stadsdel där flera av dessa delar saknas och har försummats av staden under en längre tid men det kan man ändra om det finns politisk vilja. Vänsterpartiet kommer fortsätta att driva frågan om gräsfotbollsplan i Hagalund i kultur- och fritidsnämnden. 


Här kan du läsa
hela Vänsterpartiets fråga, interpellation och liberalernas svar.

Här kan du se film från debatten i kommunfullmäktige (53.30 min in i sändningen)

Foto: Amina Meliane

 

Vänstern stod upp för rättigheten till bostad i Kommunfullmäktige

Måndagen den 27 mars sammanträdde Kommunfullmäktige i Solna och ärende nr 15 hette: ”Riktlinjer till Bostadsförsörjning”. Under denna punkt skulle vi diskutera om vad det är som ska prioriteras i nybyggnationen i Solna samt var man skulle bygga. Alliansens förslag innebär att bostadsrätter fortsatt prioriteras och även om det blev luddigt med olika besked så kunde man förstå från Signalistens styrelseordförande Magnus Nilsson (M), att det kommer att bli ca 500 hyresrätter. Bostadsförsörjningsplanen är tänkt att gälla mellan 2017 till 2023, vilket i så fall kommer att försämra ännu mer möjligheten att få en hyresrätt i Solna med tanke på att mellan 2010 till 2016 har alliansen låtit bygga totalt 144 hyresrätter enligt SCBs tabell ”Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp, upplåtelseform och år[1]. 52 hyresrätter 2010 och 92 hyresrätter 2012. Detta ska ställas mot antalet bostadsrätter som alliansen istället byggt: 1 712 mellan 2010 och 2015. Följande tabell baseras på Statistiska Centralbyråns uppgifter och visar tydliga prioriteringar:

 

Till dagens datum räknar man att vi har 34% hyresrätter mot 66% bostadsrätter. I de 34% ingår specialbostäder som studentbostäder, vilket man egentligen inte ska räkna som hyresrätter då inte vem som helst kan ansöka om att få bo där.

Vänsterpartiet Solna stod ännu en gång i talarstolen och talade för rätten att få en bostad i Solna även när man inte vill eller inte kan köpa en bostadsrätt. Vi har varit ensamma om att kräva att det ska byggas fler hyresrätter. Gång på gång har vi lagt fram interpellationer, motioner och frågor till alliansen om denna orättvisa. Det är i KF-salen och inte i debattartiklarna man kan visa att man menar allvar med sin politik; en artikel är inte bindande, det är vad man röstar i beslutande församlingar som spelar roll. Men så denna gång fick vi sällskap av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. De lade fram ett gemensamt förslag om att 50% av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter, vilket vi tycker är ett bra förslag. Men vi tycker inte att det räcker. Vänsterpartiet Solna tycker att vi ska ha en period där vi enbart bygger hyresrätter för att jämna ut obalansen som vi nu har och lösa bostadskrisen. Socialdemokraternas Sara Kukka Salam kallade vårt parti för ”ytterlighetsparti” eftersom vi tycker att det enbart ska byggas hyresrätter under en period. När vi nu konstaterat att 0,084% av bostäderna som byggts mellan 2010 och 2015 är hyresrätter, tycker vi att vårt förslag är det mest sansade om man på riktigt står för rätten till bostad. Istället för att reducera andra partier till ytterlighetspartier, tror vi att vägen framåt är genom samarbeten i frågor där vi är överens.

Tyvärr blev det bifall till alliansens förslag, men vi kommer fortsättningsvis att stå för rätten till bostad, vare sig det är på torget eller i talarstolen i Kommunfullmäktige. Det är vår tur nu!

Är du intresserad av bostadsfrågor? Kontakta oss så ser vi till att du får utlopp för ditt engagemang!

Här kan du läsa mer om vårt bostadspolitiska program och här kan du läsa lokaltidningens artikel från debatten här kan du se debatten via webbTV i efterhand 

[1] http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LghReHtypUfAr/table/tableViewLayout1/?rxid=6ad0c6d9-b21b-47ad-825d-e7b03e95d480