Nyheter

Vänsterpartiet Solna stödjer de strejkande renhållningsarbetarna

Just nu pågår en konflikt mellan företaget Reno Norden och deras anställda soparbetare i Stockholms kommun. Konflikten har resulterat i att arbetarna har lagt ner arbetet som ett resultat av försämrade arbetsvillkor och lönesänkningar. Vänsterpartiet i Solna vill uttrycka vårt stöd för de arbetare som nu tar konflikten för schysta, rättvisa och hållbara arbetsförhållanden i en absolut samhällsnödvändig bransch.

Samtidigt är denna konflikt endast en i raden av flera konflikter som uppstått på grund av dåliga upphandlingar de senaste åren. Denna gång är det soparbetarnas arbetsvillkor som hotas, nästa gång kan det vara en annan yrkesgrupps. Därför är det viktigt för oss att belysa vikten av denna konflikt för hela löntagarkollektivet. Vänsterpartiet Solna är trötta på att se hur vinstjakten i det privata näringslivet ofta får negativa konsekvenser för verksamheterna och de som arbetar inom dem. Vi kräver en annan upphandlingspolitik, där arbetsvillkoren är rättvisa och hållbara. Det tjänar vi alla på.

Solna stad är en av de kommuner i Sverige som har mest verksamhet på entreprenad, däribland sophämtningen. Vänsterpartiet Solna har under många år drivit krav om kollektivavtal, jämställdhetsmål och klimatarbete för de företag som kommunen handlar varor och tjänster ifrån. Men Solnas alliansstyre visar gång på gång att vinster och konkurrens är viktigare än våra arbetare. Vänsterpartiet i Solna kommer alltid att ställa höga krav på schysta upphandlingar, och vi kommer alltid att visa solidaritet med våra arbetare.

Kommentarer är avstängda.