• Hem
  • Dags för fältas...
Debattinlägg

Dags för fältassistenter i Solna

Den senaste tidens skjutningar och droghandeln i våra bostadsområden visar tydligt att staden måste matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet. Många solnabor nattvandrar för trygghet på sin fritid, men vi tycker det är dags att de får ordentlig uppbackning av kommunen.

I Vänsterpartiets skuggbudget för 2022 avsätter vi pengar för att anställa fyra fältassistenter på heltid. Fältassistenter är utbildade socionomer som natt- och nätvandrar där ungdomar befinner sig. De har även ett nära samarbete med socialtjänst, föräldrar, skola och polis. Genom att bygga relationer med ungdomarna och finnas i de miljöer där ungdomar rör sig fångar fältassistenterna upp ungdomar i riskzonen tidigt. Det handlar om att upptäcka och förhindra exempelvis begynnande kriminalitet, missbruk och mobbning.

När vi satsar på ungdomarna blir Solna tryggare. Minskade klyftor och en ökad tillit till samhället, framtiden och sina grannar är det som behövs för ökad trygghet och minskad kriminalitet. Det blågröna styret pratar gärna om hårdare tag och kameraövervakning, men står helt handfallna när det gäller förebyggande arbete för ungdomar.

Det är dags att staden tar det förebyggande trygghetsarbetet på allvar och anställer fältassistenter.

Sandra Lindström, gruppledare och oppositionsråd Vänsterpartiet Solna

Publicerad i Mitt i Solna 18 december 2021

Kopiera länk