• Hem
  • Hög tid för en ...
Debattinlägg

Hög tid för en anhörigpolicy i Solna

På omvårdnadsnämndens möte 24 mars lämnade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in ett gemensamt initiativ. Vi vill att Solna stad arbetar fram en anhörigpolicy.

En anhörigvårdare är en person som regelbundet ger omsorg till en närstående. Många av dem är kvinnor och många har samtidigt ett vanligt lönearbete. Ungefär var femte person i vuxen ålder ger regelbundet omsorg till närstående med anledning av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. För Solnas del motsvarar det ca 13 000 personer. Runt 30 procent av dessa ger vård eller omsorg varje dag.

Att vårda en närstående kan vara tungt, både känslo-mässigt, praktiskt och ekonomiskt. Många anhörigvårdare behöver stöd och hjälp i sin roll och kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda detta. Solna stad erbjuder olika former av stöd för anhörigvårdare idag, till exempel samtalsgrupper, avlösning eller korttidsboende. Det är bra insatser, men långt ifrån alla känner till eller erbjuds dem.

Anhörigpolicyn som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ta fram skulle göra det enklare att fånga upp behoven, ge sammanhållen information till alla berörda och klargöra var ansvaret för detta ligger. Omsorgspersonalen ska veta vilket stöd som finns, informera om det och meddela kommunen när de ser att det finns anhöriga som behöver stöd. Policyn ska innehålla mätbara mål som utvärderas kontinuerligt. Anhörigvårdarna gör så mycket för sina närstående och för samhället i stort – de förtjänar all vår hjälp och uppskattning.

 Elisabet Brolin, 2:e vice ordförande i omvårdnadsnämnden (S)

Kerstin Scheutz, ledamot i omvårdnadsnämnden (V)

Publicerad i SolnaDirekt 21 mars 2020

Läs mer:
Replik till KD gällande anhörigpolicy (maj 2020)

Kopiera länk