sida

Bagartorp

Nu lyfter vi Bagartorp!

Vi vet vad som krävs för att lyfta Bagartorp. En bra välfärd med rätt till bostad, jobb och en kul fritid lägger grunden för trygghet. Staden ska matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet. Vi satsar på skolan och på förebyggande socialt arbete för att få bort drogförsäljningen från gatorna och för att familjer tidigt ska få hjälp och stöd. Vänsterpartiet vill rusta upp Bagartorp, förbättra stadsmiljön och fylla centrum med butiker och restauranger, kommunala verksamheter och sysselsättningar för ungdomarna. Som bagartorpsbo ska du känna dig trygg, stolt och ha nära till allt du behöver!

Vi vill:
  • Anställa fältassistenter som nattvandrar och arbetar nära
    skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga på glid.
  • Rusta upp Bagartorps centrum och gator.
  • Förbättra stadsmiljön med belysning, konst och planteringar.
  • Bygga ett nytt äldreboende i Bagartorp/Agnesberg
  • Säkerställa att hyresgäster har råd att bo kvar efter stamrenoveringar

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023
Initiativ i kommunstyrelsen om att utveckla stadens trygghetsarbete (februari 2023)

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Hyresrätter
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk