sida

Hyresrätter

Billiga och klimatsmarta hyresrätter så att alla får någonstans att bo

Bostad är en mänsklig rättighet men att få en bostad i Solna är svårt. Kötiden för att få en hyresrätt i Solna är 13 år och en person med genomsnittlig inkomst har inte råd att köpa en trerumslägenhet i Solna. Det byggs bostäder i Solna – men nästan uteslutande för köpstarka par. Det gör att unga, tillfälligt anställda, låginkomsttagare, studenter, nyanlända, deltidsarbetare, sjukpensionärer och ensamstående har svårt att hitta boende. Samtidigt medför Signalistens pågående renoveringar av sitt bestånd  hyreshöjningar på uppåt 60 %, vilket gör att många hyresgäster inte kommer ha råd att bo kvar efter renoveringen. Signalisten bedriver också bruksvärdeshöjningar i Råsunda med enda syfte att höja hyrorna. 

Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas i. Vår långsiktiga målsättning är att minst hälften av Solnas lägenheter ska vara hyresrätter. Därför vill vi att billiga och klimatsmarta hyresrätter ska vara huvudfokus för bostadsbyggandet, och i nyproduktion kräver vi att merparten av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Signalisten behöver också ta ett större ansvar för att bygga hyresrätter. Vi vill bygga hyresrätter bland annat i området runt gamla Karolinska, på Motorborgen, Slaktarbacken, panncentralen i Bergshamra och avstjälpningsplatsen vid Huvudstafältet. Vänsterpartiet vill värna naturen genom att bygga på redan hårdgjord yta och genom att bygga in grönska i projekten, exempelvis genom gröna tak och innergårdar. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot Signalistens ombyggnadsstrategi. Vi vill stoppa bruksvärdeshöjningarna och göra det enklare att bo kvar efter renoveringarna. Genom att låta hyresgästerna själva välja upprustningsnivå kan de påverka hur hög hyreshöjningen blir. Signalistens hyresgäster ska känna sig trygga med att de har råd att bo kvar. 

Vi vill:
  • Att minst hälften av Solnas lägenheter ska vara hyresrätter.
  • Värna naturområdena genom att bygga på redan hårdgjord mark.
  • Bygga i klimatsmarta material, med klimatsmarta uppvärmningslösningar och med hög grönytefaktor.
  • Bygga billigare hyresrätter.
  • Stoppa Signalistens bruksvärdeshöjningar.
  • Införa mini/midi/maxi-val vid Signalistens renoveringar för att hyresgästerna ska kunna påverka sin sluthyra.
  • Möjliggöra för fler sorters boendelösningar med exempelvis kollektivhus och kompiskontrakt.

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Stadsmiljö
Trygghet

Kopiera länk