sida

Hyresrätter

Vi bygger billiga och klimatsmarta hyresrätter så att alla får någonstans att bo

Kötiden för att få en hyresrätt i Solna är 13 år. Samtidigt bygger Solna många bostadsrätter – men det byggs nästan uteslutande för köpstarka familjer. Det gör att unga, tillfälligt anställda, låginkomsttagare, studenter, deltidsarbetare, nyanlända, sjukpensionärer och ensamstående har svårt att hitta boende. Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas i. Därför vill vi ha fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. Vänsterpartiet vill värna naturen genom att bygga på redan hårdgjord yta och är det enda partiet som vill ha ett tillfälligt stopp för byggnation av bostadsrätter. Vi vill att det under en period byggs uteslutande hyresrätter för att få en balans. 

Foto: Maria Thiessen

Vi vill:
➤ Bygga fler hyresrätter.
➤ Värna naturområdena genom att bygga på redan hårdgjord mark (se Karolinastaden nedan).
➤ Bygga billigare hyresrätter.
➤ Under en period framåt endast använda kommunens mark till att bygga hyresrätter.
➤ Ha särskilda kontrakt i kommunen för personer som utsatts för våld i nära relationer.
➤ Ha fler sociala kontrakt och träningslägenheter.
➤ Möjliggöra för fler sorters boendelösningar med kollektivhus, kompiskontrakt m.m.

Initiativ vi har tagit:
➤ 
Motion om ny inriktning för stadens byggande
➤ Motion om Karolinastaden
➤ 
Motion om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen
➤ Motion om att stoppa ombildningarna
➤ Motion om kollektivhus
➤ Interpellation om kompiskontrakt
 Interpellation ang klimatsmart byggande
➤ Enkel fråga om bostadsförsörjningsplan
➤ Enkel fråga om statsbidrag för bostadsbyggande

Läs mer:
Dags för hyresrätter! 12-punkts program för en klimatsmart och jämlik bostadsplanering i Solna
Karolinastaden – 5000 nya klimatsmarta hyresrätter
Vänsterpartiets nationella bostadspolitik
Debattartikel: Hyresgästerna måste få bestämma vid renoveringar 
Debattartikel: 31 år gammal när du kan flytta hemifrån 

Du kanske också vill läsa om:
Cykel
Ekonomi och skatt
Socialt stöd 

Kopiera länk