sida

Hyresrätter

Billiga och klimatsmarta hyresrätter så att alla får någonstans att bo

Bostad är en mänsklig rättighet men att få en bostad i Solna är svårt. Kötiden för att få en hyresrätt i Solna är 13 år och en person med genomsnittlig inkomst har inte råd att köpa en trerumslägenhet i Solna. Det byggs bostäder i Solna – men nästan uteslutande för köpstarka par. Det gör att unga, tillfälligt anställda, låginkomsttagare, studenter, nyanlända, deltidsarbetare, sjukpensionärer och ensamstående har svårt att hitta boende. 

Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha ett hem att trivas i. Vår långsiktiga målsättning är att minst hälften av Solnas lägenheter ska vara hyresrätter. Därför vill vi att billiga och klimatsmarta hyresrätter ska vara huvudfokus för bostadsbyggandet, och i nyproduktion kräver vi att merparten av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter.  Vi har drivit igenom att Solna ska få sitt första kollektivhus.

Signalisten behöver ta ett större ansvar för att bygga hyresrätter. Vänsterpartiet vill bygga hyresrätter bland annat i området runt gamla Karolinska, på Motorborgen, Slaktarbacken, panncentralen i Bergshamra och avstjälpningsplatsen vid Huvudstafältet. Vänsterpartiet vill värna naturen genom att bygga på redan hårdgjord yta och genom att bygga in grönska i projekten, exempelvis genom gröna tak och innergårdar.

Vänsterpartiet har nu vice ordförandeplats i bostadsstiftelsen Signalisten. Vi arbetar intensivt för att hitta nya arbetssätt, exempelvis att låta hyresgästerna själva välja upprustningsnivå. Signalistens hyresgäster ska känna sig trygga med att de har råd att bo kvar. 

Vi vill:
  • Att minst hälften av Solnas lägenheter ska vara hyresrätter.
  • Värna naturområdena genom att bygga på redan hårdgjord mark.
  • Bygga i klimatsmarta material, med klimatsmarta uppvärmningslösningar och med hög grönytefaktor.
  • Bygga billigare hyresrätter.
  • Införa mini/midi/maxi-val vid Signalistens renoveringar för att hyresgästerna ska kunna påverka sin sluthyra.
  • Möjliggöra för fler sorters boendelösningar med exempelvis kompiskontrakt.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Stadsmiljö
Trygghet

Kopiera länk