sida

Integration

Solnas nya invånare ska få chansen att starta sina liv

Första steget till att etablera sig i ett nytt land är att få en bostad. Bosättningslagen slår fast att kommunerna har ett tvåårigt etableringsansvar som bland annat innebär att tillsäkra nyanlända bostäder. I Solna har man framförallt löst boendefrågan genom att upplåta modulbostäder till de nyanlända. Många delar sin bostad på 19 eller 28 kvadratmeter med en annan nyanländ de inte känner sedan tidigare, och hyran är mellan 5000-8000 kr i månaden. Det är inga lyxbostäder det handlar om, men en strikt tolkning av lagen har kastat ut människor i hemlöshet efter två år, tvärtemot lagens syfte. Bosättningslagens intention är att nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun de har anvisats till. 

Sedan vi tog över styret i kommunen tillsammans med S, C och MP har vi underlättat för nyanlända barnfamiljer att bo kvar genom att förlänga bostadskontrakten. Det är ett steg i rätt riktning.

Vänsterpartiet kommer alltid stå upp för asylrätten, permanenta uppehållstillstånd och att ge våra nya invånare en trygg start i Sverige och Solna. Språk och bostad är de två viktigaste verktygen för detta och därför satsar vi mer på SFI och vuxenutbildning samt på att skapa långsiktiga bostadslösningar.

Vi vill:
  • Erbjuda nyanlända med tillfälliga hyreskontrakt möjlighet till förlängning.
  • Att nyanlända på sikt ska kunna erbjudas permanenta kontrakt.
  • Bedriva mer SFI och vuxenutbildning i kommunal regi.
  • Bygga fler hyresrätter för att minska bostadsköerna.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Hyresrätter
Vuxenutbildning
Demokrati

Kopiera länk