sida

Trafik

Klimatvänliga transportmedel i fokus

Solna är idag hårt belastat av biltrafik som förorenar luften och bidrar till klimatförändringarna. Vägarna skapar också barriärer i staden och det kan vara svårt att ta sig mellan stadsdelarna och även att ta sig runt med cykel i staden. Tyvärr märks även detta runt våra skolor där det ofta är smockfullt av bilar. Byggnationen av stora huvudkontor ökar också inpendlingen och belastar våra gator ännu mer. 

Vänsterpartiet vill se ett fossilfritt Solna där stadsborna inte lämnar större avtryck än planeten kan bära. En ny trafikpolitik, där kollektiva färdmedel och gång- och cykling prioriteras framför bilen, är en förutsättning för ett hållbart Solna. Det är också nödvändigt för det ska vara enkelt och säkert för barn att självständigt ta sig till och från skolan.

Vi vill:
  • Införa fler körfält för kollektivtrafik.
  • Utreda förutsättningarna för att anlägga en elbusslinje med dragning genom Solna.
  • Att tvärbanan eller gula linjen ska dras vidare till Bergshamra för att bättre knyta ihop Solnas stadsdelar. 
  • Införa bilfria zoner runt skolor för tryggare skolvägar.
  • Underlätta cykelpendling inom Solna och över kommungränserna.
  • Investera 25 miljoner årligen för att förbättra gång- och cykelbanorna.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Cykel
Klimat
Stadsbyggnad

Kopiera länk