• Hem
  • Stadsbyggnad
sida

Stadsbyggnad

Staden sätter agendan för byggandet

I Solna finns många kontorsbyggnader och bostadsrätter. Det råder samtidigt en stor brist på lokaler för mindre företag, vilket gör att Solnas lokala entreprenörer ibland tvingas flytta sina företag utanför stadsgränsen. Solnas många huvudkontor och stora arbetsplatser ligger bakom mycket av det stora flödet av bilar och trafik i staden. Företagen betalar ingen skatt här, och marken de bygger på skulle många gånger istället kunna ha blivit bostäder. Idag är endast en tredjedel av lägenheterna i Solna hyresrätter och kötiden för en hyresrätt är 13 år.

Vi vill att staden sätter agendan för bostadsbyggandet och utvecklingen av stadsmiljön utifrån invånarnas behov. Eftersom bristen på hyresrätter är så stor ska byggandet av fler hyresrätter säkras. Vi vill också att staden ställer krav på byggbolag och markägare att påbörja byggandet av bostäder direkt efter vunnen upphandling. Stora kontorshus gynnar inte solnaborna. Eftersom Solna har begränsad markyta måste byggandet av hyresrätter och viktiga samhällsfunktioner alltid prioriteras framför byggandet av fler kontor. Klimatsmart byggande är också självklart för Vänsterpartiet. Därför vill vi återanvända äldre byggnader istället för att riva, bygga i klimatsmarta material och bygga med klimatssmarta uppvärmningslösningar.

Vi vill:
  • Bygga fler hyresrätter för att minst 50 % av Solnas lägenheter på sikt ska vara hyresrätter.
  • Sätta stopp för kontorsbyggen och istället prioritera byggandet av bostäder och kommunal service.
  • Värna grönområdena genom att bygga på redan hårdgjord mark.
  • Bygga i klimatsmarta material, klimatsmarta uppvärmningslösningar och med hög grönytefaktor.
  • Undersöka om tomma kontorslokaler kan omvandlas till bostäder eller annan verksamhet.
  • Alltid undersöka om en byggnad kan byggas om eller delvis återanvändas, istället för att rivas.
  • Skapa fler lokaler för mindre företag.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Stadsmiljö
Klimat
Hyresrätter

Kopiera länk