Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

Val 2014

Våra viktigaste valfrågor: Mer resurser till skola och förskola i Solna. Naturreservat vid Råstasjön. Nej till vinster i Solnas välfärd. Läs mer om vad vi vill göra i Solna här. Vill du aktivera dig i valrörelsen?  Ring oss på 08-7342326 eller skriv till [email protected]  

Det växande Solna

Att en kommun expanderar är inget som helt sker av sig självt. Det behövs konkreta politiska beslut som anger såväl hur fort tillväxten kan ske, var och på vilket sätt den sker.  När sådana beslut fattas måste man ofta välja mellan att prioritera olika intressen. Miljön, trafiksituationen, företagarna, boende och eventuellt inflyttande är sådana exempel. I det valet står alltid Vänsterpartiet på miljöns, inflytandets och rättvisans sida. Vänsterpartiet arbetar för att stadens utbyggnad ska ske i en rimlig takt där tid ges att utvärdera och ta in synpunkter från medborgarna innan nästa utbyggnad drar igång. Det finns en komplexitet i...