Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Solna

Satsa på alla stadsdelar

Vänsterpartiet vill göra Solna mer jämlikt och föreslår en lista på kommunal service som ska garanteras i alla medborgares närmiljöer Solna har idag en ojämlikhet mellan stadsdelarna. Vissa stadsdelar har sämre utemiljö och det saknas kommunal service såsom skolor, bibliotek, fritidsgårdar och föreningslokaler. Vänsterpartiet vill att den styrande högern undersöker ojämlikheten mellan stadsdelarna idag och agerar för att minska skillnaderna. Vänsterpartiet föreslår en garantilista – Bibliotek – Fritidsgård – Spontantidrottsplats – Kommunal skola – Öppen förskola – Seniorträfflokal – Medborgarservice – Föreningslokaler – Kulturaktiviteter – Grönområde                              ...

Vänsterpartiet lyfte debatt om gräsplan i Hagalund

En snabb titt på stadens hemsida visar att de flesta stadsdelar har fotbollsplaner. Men inte Hagalund. När Vänsterpartiet ställde frågan om gräsplan i Hagalund till den styrande högern i Solna fick vi svaret att de inte tänker satsa på någon ny gräsplan. Ungdomar i Hagalund har uttryckt att de saknar en fotbollsplan i sitt område. Vänsterpartiet vill att Solna ska satsa mer på spontanidrottsplatser som är tillgängliga för alla. Dessutom anser partiet att det är ett problem i Solna idag att alla områden inte prioriteras lika mycket. Vänsterpartiet anser att alla stadsdelar ska leva och en förutsättning för det är...

Solnas stränder ska vara till för alla

Idag skriver ”Vi i Solna” om privatisering av bryggor i kommunen och hur de stänger ute Solnabor utan att ha laglig rätt att göra det. Läs artikeln här. Vänsterpartiets ordförande Rebecca Hedenstedt som intervjuas i artikeln, säger: – Det inte är acceptabelt att de som har turen att bo i närheten av vattnet också ska ha exklusiv rätt att bada från vissa bryggor. Skyltningen har dessutom i många fall visat sig vara juridisk tveksam. Vänsterpartiet vill se en stark allemansrätt och strandskydd som ger allmänheten tillgång till bad och natur. Privatiseringar av bryggor begränsar tillgången till dem som har råd...

Bättre handlingsplan mot våld i nära relationer tack vare Vänsterpartiet

På socialnämndens senaste sammanträde skulle nämnden ta ställning till en uppdatering av handlingsplanen mot våld i nära relationer som antogs 2014. Planen ska uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Tack vare Vänsterpartiet kommer handlingsplanen nu att kompletteras med både konkreta åtgärder och insatser för att förebygga våld i nära relationer. När Vänsterpartiets ledamöter i nämnden, läste igenom förslaget var det första som slog dem att statistiken visade att fler fall av våld i nära relationer aktualiseras på förvaltningen jämfört med förra året, men att en mindre andel får stöd. Det framgår...

Sommaraktivitet med Vänsterpartiet Solna

Det är mitt i semestrarna nu, högsommarvärme råder. Vänsterpartiet Solna beslöt trots semesterstiltjen att genomföra en aktivitet utanför Willys i Hagalund. Vår ordförande Rebecca medverkade tillsammans med Anne, Milad och Maria. Vi bjöd på klyftor av vattenmelon… …diskuterade aktuella frågor med förbipasserande… …och sist men inte minst delade ut flygblad och senaste numret av Kommunnytt. En del intressanta samtal blev det under vår aktivitet, personer av olika politisk åskådning stannade och pratade med oss. Något som kom fram är att Vänsterpartiet Solna är rätt unika när det gäller att kampanja under perioder mellan valen.