sida

Äldreboenden

God omsorg framför stor vinst 

Tryggheten inom äldreomsorgen har riskerats av nedskärningar och av oseriösa privata utförare som bryr sig mer om vinst än om god omsorg. Solnas äldreomsorg är otroligt privatiserad och har dessutom en av de högsta andelen timanställda i hela landet.

Vänsterpartiet vill ta över en större andel av omsorgen i kommunal regi och sätta stopp för oseriösa välfärdsföretag som missköter sig. Verksamhet som bedrivs i kommunal regi är lättare att kontrollera och utveckla och alla skattepengar går direkt till att göra situationen bättre för äldre – inte för att göda riskkapitalister. Alla äldre ska känna sig trygga och få tillgång till boenden som passar deras behov – när de behöver det. Äldreomsorgens personal behöver få trygga anställningar, en rimlig arbetsbelastning och fler kollegor. Vi vill också införa sex timmars arbetsdag för personalen på Skoga äldreboende.

Vi vill:
  • Ha nolltolerans mot oseriösa välfärdsföretag. 
  • Återta fler boenden i kommunal regi, i första hand Berga och Hallen.
  • Att fler som önskar bo på särskilt boende ska beviljas en plats.
  • Öka personaltätheten och erbjuda alla anställda rätt till heltid och fast anställningar.
  • Ha tillagningskök på alla boenden.
  • Bygga ett omvårdnadsboende i Hagalund.
  • Införa en pott för stimulansmedel som gör att boendena kan erbjuda guldkant i form av utflykter, musikinslag m.m.
  • Ha bättre smittskyddsberedskap.
  • Införa sex timmars arbetsdag för personalen på Skoga äldreboende.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Äldreliv
Hemtjänst
LSS

Kopiera länk