sida

Äldreliv

En meningsfull tillvaro med sociala möten

Många äldre upplever ofrivillig ensamhet och känner att det saknas mötesformer för att kunna träffa nya vänner på ålderns höst. Många trivs inte heller med sin bostadssituation. Man kanske är i behov av mer anpassning av bostaden, eller vill egentligen flytta till en mindre lägenhet men har inte råd att bekosta en flytt med allt vad det innebär. Många äldre har anhöriga som ger dem mycket stöd, eller är själva anhörigvårdare av en partner eller släkting. Anhörigas insatser är fantastiskt viktiga men att vara anhörig kan också vara tufft. 

Vänsterpartiet vill att alla äldre ska ha en meningsfull tillvaro. Att få träffa andra i meningsfulla sammanhang är viktigt för att minska ensamheten och ge en guldkant på tillvaron för de äldre. Därför vill vi skapa möjligheter för fler sociala möten, både med jämnåriga och över åldersgränserna. Vi vill också göra det enklare att flytta och bo som man trivs, och få rätt stöd i det dagliga livet och i hemmet. För att underlätta för anhöriga vill vi införa kostnadsfri avlösning och ta fram en anhörigplan för att fånga upp och slussa de anhöriga vidare till rätt stödinsatser.

Vi vill:
  • Öka resurserna till seniorträffar och dagverksamhet.
  • Erbjuda dagkolloverksamhet för seniorer.
  • Anställa en syn- och hörselinstruktör.
  • Bygga fler trygghetsboenden och seniorlägenheter med gemensamhetsutrymmen.
  • Öppna en öppen förskola på ett äldreboende eller på en seniorträff för möten över åldersgränserna.
  • Införa flyttstöd med ekonomisk och praktisk hjälp för den äldre som vill flytta till en mindre lägenhet. 
  • Införa kostnadsfri avlösning för anhörigvårdare.
  • Ta fram en anhörigplan. 

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Äldreboenden
Hemtjänst
LSS

Kopiera länk