sida

Antirasism

Hudfärg ska aldrig vara ett hinder

Rasistiska åsikter normaliseras alltmer i samhällsdebatten. En av orsakerna är att de ekonomiska klyftorna tillåtits växa och att välfärdsfunktionerna försämrats. Många är besvikna på politiken och på en arbetarrörelse som glömt klassfrågor och utjämningspolitik. De blåbruna partierna skyller problemen på invandringen. De ställer människor mot människor genom att propagera för en nationalism som stänger ute de som inte är ”tillräckligt svenska”. Tyvärr har även framstående socialdemokrater vid flera tillfällen lyft förslag som skiljer människor åt på grund av hudfärg och härkomst. Samtidigt diskrimineras människor med utländsk bakgrund såväl på arbetsmarknaden som i bostadsletandet och riskerar att utsättas för hot och hat.

För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Vänsterpartiets jämlikhetspolitik är den politik som på riktigt kan slå undan benen för den snabbväxande nationalismen. Genom att fokusera på minskade klyftor och förebyggande arbete i Solna sätter vi fokus på det som gör skillnad på riktigt. En antirasistisk politik är också en politik för att de som är nya i Sverige ska få stöd i att lära sig svenska och i att förstå hur samhället fungerar så att de kan påverka och kräva sina rättigheter. Vänsterpartiet har egna interna utbildningar för att undvika rasism – inte för att vi tror att rasism är ett extra stort problem i just vårt parti utan för att vi har förstått att samhällets strukturella rasism påverkar oss alla.

Vi vill:
  • Säkerställa att nyanlända barn får det stöd de behöver i skolan.
  • Öppna medborgarkontor i flera av Solna stadsdelar dit man kan vända sig för stöd och information av olika slag.
  • Anta en antirasistisk strategi för stadens verksamheter, bland annat skola, SFI och rekrytering. Även stadens upphandlade verksamheter ska följa strategin och utvärderas löpande utifrån den.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Jämställdhet
Tillgänglighet

Kopiera länk