sida

Antirasism

Hudfärg ska aldrig vara ett hinder – Solna ska vara en stad för alla

Rasistiska partier går framåt över hela Europa. En av orsakerna är att de ekonomiska klyftorna tillåtits växa och att välfärdsfunktionerna försämrats. Många är besvikna på politiken och på en arbetarrörelse som glömt klassfrågor och utjämningspolitik. Det ger radikala och populistiska högerpartier en möjlighet att värva sympatisörer. Det gör de genom att propagera en nationalism som stänger ute dem de menar inte är tillräckligt svenska och genom hets mot människor de anser ha avvikande kultur eller hudfärg. Därför är Vänsterpartiets jämlikhetspolitik för Sverige också en politik som kan slå undan benen för den radikala högern. En politik för ett välfungerande Solna där klyftorna minskar istället för att växa är en antirasistisk politik.

Men det räcker inte. Vi måste hela tiden kämpa mot rasistiska uttryck och diskriminering, bland annat i arbetslivet. Vi ska också arbeta för att människor med olika bakgrund ska kunna träffas, arbeta tillsammans och knyta vänskapsband. Att människor möts är en betydligt bättre väg mot ett samhälle där alla respekteras än att människor lever och verkar åtskilt. En antirasistisk politik är också en politik för att de som är nya i Sverige ska få stöd i att lära sig svenska och i att förstå hur samhället fungerar så att de kan påverka och kräva sina rättigheter.

Vänsterpartiet har egna interna utbildningar för att undvika rasism – inte för att vi tror att rasism är ett stort problem i partiet jämfört med i övriga samhället utan för att vi förstått att samhällets strukturella rasism påverkar oss alla.

Vi vill:
➤ Att staden upprättar en antirasistisk strategi för bland annat skola, SFI och rekrytering  och att stadens upphandlade verksamheter följer strategin och utvärderas löpande utifrån den.
Att alla kommunala verksamheter arbetar aktivt för att varken anställda eller Solnabor utsätts för rasism och diskriminering. Personalpolitiken ska bygga på rätt till heltid, fasta anställningar och kompetensutveckling för alla. 
Att Solnas skolor ska kunna få kommunalt stöd för utbildningssatsningar, lärarnätverk med mera för att stå emot såväl extremhögerns värvning i skolorna som rasism mellan eleverna.
Att nyanlända barn ska få det stöd i skolan de behöver så att de kan utveckla sina färdigheter och som vuxna ta tillvara sina demokratiska rättigheter.
Undersöka möjligheterna för medborgarservice i Solnas olika stadsdelar. Det är en hjälp till bland annat nyanlända att bättre kunna ta tillvara sina rättigheter och därmed få lättare att påverka Solna.
Att Solnas hemsida ska ha information på flera språk och på lättläst svenska.

Initiativ vi tagit:
➤ Motion om anslutning till nätverket Sveriges kommuner mot rasism
➤ Motion om antiziganism
➤ Motion om antirasistisk strategi

Läs mer:
Vänsterpartiets antirasistiska strategi

Du kanske också vill läsa om:
Jämlikhet
HBTQ-rättigheter
Likabehandling

Kopiera länk