sida

Jämställdhet

Som ett feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har. Även om vi har kommit en bra bit på vägen är vi inte där än. Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, övergrepp och våld, samt diskriminering i arbetslivet. Ännu fler kvinnor kämpar för att få ihop en ojämställd vardag, som ofta leder till sjukskrivningar, ofrivilliga deltidsanställningar och sämre pension. Solna behöver ett tydligare jämställdhetsperspektiv. Det får vi med en vänsterpartistisk politik där jämställdhetsarbetet genomsyrar så väl budgeten som alla stadens verksamheter.

Vi vill:
➤ Öka bidragen till kvinnojouren och trygga en långsiktig finansieringslösning.
➤ Ge alla stadens anställda rätt till heltid.
➤ Ger bostadsförtur för våldsutsatta.
➤ Införa sex timmars arbetsdag för socialsekreterare.
➤ Upprätta en handlingsplan för Solnas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
➤ Kompetensutveckla stadens anställda i att förebygga sexuella trakasserier.
➤ Ge undervisning i självförsvar för gymnasietjejer.
➤ Satsa på tjejers idrottande.
➤ Införa jämställd budgetering.

Initiativ vi har tagit:
Motion självförsvar för gymnasietjejer
Motion om sex timmars arbetsdag för socialsekreterare
Motion reflektionstid i hemtjänsten
Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier
Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017
Interpellation om permanent boende för våldsutsatta
Interpellation om bostad till våldsutsatta
Enkel fråga om kvinnojouren

Läs mer:
8 förslag för ett jämställt Solna
Vänsterpartiets nationella jämställdhetspolitik

Du kanske också vill läsa om:
Arbetstidsförkortning
Demokrati
Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kopiera länk