sida

Jämställdhet

Vi lever i ett ojämställt samhälle. Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, övergrepp, våld och diskriminering. Ännu fler kvinnor kämpar för att få ihop en ojämställd vardag, som ofta leder till sjukskrivningar, ofrivilliga deltidsanställningar och dålig pension. 

Som ett feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att människor av alla kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill att Solna tar ett mer aktivt jämställdhetsperspektiv i sin personalpolitik, stadsplaneringen och i fördelningen av stadens resurser. 

Vi har ökat resurserna till kvinnojouren och kommer att införa bostadsförtur för våldsutsatta, men det finns fortfarande mer att göra.

Vi vill:
  • Ge alla stadens anställda rätt till heltid och införa fast anställning som norm.
  • Ge idrottsföreningarna kompetensutveckling och stöd i värdegrundsarbete för en mer jämställd fritid.
  • Att jämställdhet ska beaktas i stadsplaneringen.
  • Att staden använder sig av ett jämställt budgetarbete.
  • HBTQ-certifiera förvaltningen Arbetsmarknads, kultur och fritid.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa: 
Stadsmiljö
Våld i nära relation
Arbete

Kopiera länk