sida

Tillgänglighet

En tillgänglig och framkomlig stad

Solna ska vara en stad där det är enkelt att ta sig fram med rullstol, käpp, barnvagn och rollator. Men så är inte alltid fallet idag. Stora potthål, dålig snöröjning och höga trottoarkanter gör det svårt att ta sig fram på gatorna. Många av stadens fastigheter är kraftigt eftersatta och har stora behov av renoveringar och anpassningar för en modern tillgänglighet.

Vänsterpartiet vill öka den fysiska tillgängligheten i Solna. Vi behöver genomföra en genomlysning av hela stadens fastighetsbestånd för att undersöka behov av underhåll och tillgänglighetsanpassning. I stadsmiljön kan det handla om att sänka ned trottoarer och att tillgänglighetsanpassa lekparker så att både föräldrar och barn med funktionsnedsättningar kan leka där. Mycket av detta kan förbättras i vår befintliga stadsmiljö i samband med upprustningar eller andra satsningar, men minst lika viktigt är det att dessa perspektiv finns med i all nybyggnation.  Under vinterhalvåret försvåras framkomligheten, vilket gör det extra viktigt att gång- och cykelvägar prioriteras i snöröjningen. Det behöver också bli enklare att anmäla bristande tillgänglighet i stadsmiljö så att felen kan åtgärdas omgående.

Vi vill:
  • Tillgänglighetsanpassa stadens lekplatser.
  • Genomföra sänkningar av trottoarer och andra platser där det behövs för att möjliggöra framfart med rullstol.
  • Göra kommunens fixarservice för äldre tillgänglig för solnabor med funktionshinder.
  • Göra det enkelt att felanmäla bristande tillgänglighet i stadsmiljön.
  • Prioritera gång- och cykelvägar i snöröjningen.
  • Genomföra en genomlysning av hela stadens fastighetsbestånd, inklusive behov av tillgänglighetsanpassning.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Stadsmiljö
Demokrati

Kopiera länk