sida

Tillgänglighet

Solna ska vara tillgängligt för alla, också för den som förflyttar sig med rullstol, kommunicerar med teckenspråk eller har en synnedsättning. Anpassning av offentliga miljöer och bostäder är nödvändig för att alla Solnabor ska kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och leva sina liv i frihet. Detta kräver också stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Vi vill:
➤ Göra stadens lekplatser tillgänglighetsanpassade.
➤ Genomföra sänkningar av trottoarer och andra platser där det behövs för att möjliggöra framfart med rullstol.
➤ Att det ska finnas en flexibel förvaltning och underhållsfunktion, som inte är låst i snäva avtal med privata utförare.
➤ Att staden, med experthjälp, genomför en genomgång av de offentliga miljöerna ur ett tillgänglighetsperspektiv.
➤ Att staden för en kontinuerlig dialog med handikapporganisationerna och handikappskonsulenten.
➤ Att kommunstyrelsen avsätter en buffert för att snabbt kunna ta itu med snöröjningsproblem eller andra hinder som kan uppstå med kort varsel.
➤ Att kommunens fixarservice för äldre också ska göras tillgänglig för Solnabor med funktionshinder.

Initiativ vi har tagit:
Motion om tillgängliga lekplatser

Du kanske också vill läsa om:
Trygghet
Jämställdhet
HBTQ-rättigheter

Kopiera länk