sida

Arbete

Solna ska vara en trygg stad att arbeta i

En majoritet av Solnas ca 2000 anställda är kvinnor. Hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera är vardag på många arbetsplatser, inte minst inom kvinnodominerade yrken. Solnakoalitionen (V, S, C, MP) är garanten för en ny politisk färdriktning.

Alltför många av Solnas anställda inom både barnomsorg och äldreomsorg är timanställda. Dessa otrygga anställningar kan innebära svårigheter för de anställda och påverkar även verksamheternas kvalitet negativt. Samtidigt kan unga och långtidsarbetslös ha svårt att komma ut i arbetslivet överhuvudtaget. 

 

Solna stad ska vara en modern arbetsgivare med trygga anställningar och god arbetsmiljö. Personalpolitiken ska bygga på fast anställning som norm, rätt till heltid, kompetensutveckling och ett kraftigt förstärkt personal-inflytande. Vi ska utveckla Solnamodellen och satsa på vuxenutbildningen, samt erbjuda sommarjobb åt Solnas ungdomar.

Vi ska:

  • Öka andelen heltidsanställda och minska andelen timanställda inom äldreomsorgen
  • Påbörja arbetet för att komma bort från dagens pressade minutscheman inom hemtjänsten
  • Anställa fler pedagoger i förskolan så att antalet barn
    per anställd är max 5 barn.
  • Införa en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar i gymnasiets åk 1 och 2.
  • Ge extra stöd åt långtidsarbetslösa. 
  • Öka antalet platser i vuxenutbildningen
  • Utveckla Solnamodellen

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Jämställdhet
Politikerlöner

Kopiera länk