sida

Politikerlöner

Politiker ska inte bli rika på solnabornas skattepengar

Det är ett demokratiskt problem när politiker tjänar så mycket att de blir en ekonomisk elit snarare än representanter för folket. Bland det första vi gjorde när vi tillträdde var att sänka våra löner.

Vänsterpartiet har länge drivit linjen att man inte ska kunna bli rik på politik. Därför yrkar vi alltid på att sänka politikerarvodena i såväl Solna, som i riksdagen.

I senaste riksdagsomröstning var vi det enda partiet som röstade för sänkta riksdagsarvoden. Vänsterpartiet lever också som vi lär och därför har vi partiskatt. I korthet innebär detta att partiets förtroendevalda ska betala in 10 % av de arvoden de får genom sina politiska uppdrag till det lokala partiet. De förtroendevalda som arbetar som heltidspolitiker får bara behålla 45 % av inkomstbasbeloppet. De summor som överstiger det ska betalas till partiet och används i Vänsterpartiets valrörelser. Det innebär att ingen som arbetar för Vänsterpartiet får behålla mer än cirka 32 000 kr efter skatt. Det gäller självklart våra gruppledare i Solna – och Nooshi Dadgostar. 

Vi vill:
  • Sänka politikernas arvoden.
  • Att ingen ska kunna bli rik på att vara politiker. 
  • Minska politikerföraktet.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Ekonomi och skatt
Arbete

Kopiera länk