sida

Bergshamra

Bergshamra är en stolt stadsdel, det ska vi ta vara på! Det förra styret med Moderaterna i spetsen behandlade stadsdelen styvmoderligt, men Solnakoalitionen har en annan vision för Bergshamra.

Vi vill:
  • Återöppna Bergshamraskolans högstadium.
  • Utöka fritidsgårdarnas öppettider.
  • Möjliggöra för hyresgäster att bo kvar efter renoveringar.
  • Förbättra kollektivtrafikförbindelserna och stadsmiljön.
  • Bygga fler hyresrätter i Bergshamra.
  • Bygga en gångbro över Ålkistan.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Skola
Hyresrätter
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk