sida

Skola

Alla Solnabarn ska klara skolan

För Vänsterpartiet är allas rätt till kunskap det viktigaste målet med utbildningspolitiken. Tyvärr bidrar inte det fria skolvalet till att höja elevers kunskap tvärtom ser vi nu en ökad segregation och minskad likvärdighet.  Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att de har en bra skola och att den finns kvar nästa termin. Därför vill vi istället se starka offentligt drivna skolor i Solna med en bra arbetsmiljö för personal och elever och där lärare har tid för varje elev.

Detta kräver mer personal och mer resurser.  Under allt för lång tid har styret snålat med resurserna till Solnas skolor. Resultaten ser vi tydligt: varje fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen, skolor tvingas rivas till följd av bristande underhåll och lärarna har en arbetsbelastning som är större än de mäktar med. Vi är trötta på att se styret lägga på 1 % procent varje år när de reella kostnadsökningarna är tredubbelt stora. 

Vänsterpartiet bedriver en långsiktig politik. Våra löften är inte tomma ord – vi skjuter till de resurser som behövs för att genomföra riktiga förändringar. I vår budget för 2019 lägger vi 69 miljoner mer än styret på våra skolor och förskolor. Det räcker till att göra nödvändiga investeringar för att förbättra studieresultaten, arbetsmiljön och trivseln hos Solnas elever och skolpersonal. 

Vi vill:
➤ Anställa fler lärare för att öka personaltätheten i skolan. 
➤ Öka tillgängligheten på elevhälsan och hbtq-certifiera den.
➤ Minska klasstorlekarna.
➤ Satsa mer på särskilt stöd anpassat efter varje elevs behov.
➤ Att det finns minst en kommunal skola i varje stadsdel.
➤ Ha tillagningskök på varje skola.
➤ Kontinuerligt rusta upp skolorna och skolgårdarna och garantera god ventilation på alla skolor.
➤ Bevara Tallbackaskolan som en skola för yngre barn.
➤ Ha kvar Bergshamraskolans högstadium.

Initiativ vi tagit:
➤ Motion självförsvar för gymnasietjejer
Motion om skolutbyggnadsplan
Interpellation om skolgång för barn i skyddat boende
➤ Interpellation om HBTQ-perspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen
➤ Interpellation om medborgardialog inom barn- och utbildningsfrågor
Interpellation om kommunala skolor
Interpellation om ljudnivån i skolmatsalarna
➤ Interpellation om lärarlegitimationer
➤ Interpellation om barngruppernas storlek på fritids
➤ Interpellation om skolskjuts och färdtjänst i Solna
➤ Enkel fråga om belysning på Parkskolans skolgård
➤ Enkel fråga om Fridhemsskolan/Parkskolan
➤ Enkel fråga om kommunala skolor i alla stadsdelar
➤ Enkel fråga om Bergshamraskolan och inflytande
➤ Enkel fråga om Bergshamraskolans ekonomi
➤ Enkel fråga om Fridhemsskolans återöppnande

Läs mer:
Pressmeddelande: Bergshamraskolans högstadium måste räddas
Debattartikel: Hur mycket osäkerhet måste Huvudstas skolbarn stå ut med?
Vänsterpartiets nationella politik för skolan
10 punkter för en likvärdig skola

Du kanske också vill läsa:
Förskola
Fritidshem
Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kopiera länk