sida

Bibliotek

Bibliotek där det bäst behövs 

Bibliotek fyller en viktig demokratisk funktion genom att erbjuda medborgarservice och stimulera till läslust, inte minst bland barn och unga. Genom Vänsterpartiets ordförandeskap i Kultur- och fritidsnämnden har vi en särskilt ansvar för Solnas biblioteksverksamhet.

Vår vision är att alla stadens skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek, gärna med en utbildad bibliotekarie, för att stimulera till läsning genom bokcirklar eller annat läsfrämjande arbete. Vi vill även införa en skolbiblioteksfond för skolorna att söka pengar från, till exempel för inköp av böcker eller speciella projekt. Vi vill göra biblioteksverksamheten ännu mer tillgänglig i solnabornas närområde. Därför vill vi att Solna införskaffar en bokbuss, som kan ta sig till exempelvis förskolor, äldreboenden och stadsdelar där biblioteksfilialer idag saknas. På sikt vill vi se fler biblioteksfilialer i exempelvis Bagartorp och Hagalund men redan idag vill vi att man utreder om fler skolbibliotek kan öppnas upp för allmänheten såsom i Ulriksdalsskolan. Vi vill också utöka Solna stadsbiblioteks öppettider och stärka samarbetet med Sundbybergs bibliotek.

Vi vill:
  • Ha bemannade skolbibliotek i alla Solnas kommunala skolor.
  • Införa en skolbiblioteksfond.
  • Införskaffa en bokbuss som tar sig till förskolor, äldreboenden och stadsdelar utan biblioteksfilialer.
  • Öppna fler biblioteksfilialer.
  • Förbättra öppettiderna på Solna stadsbibliotek.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Kultur
Fritid och föreningsliv
Skola

Kopiera länk