sida

Kultur

Kultur ska inte vara en klassfråga

I Barnkonventionen fastslås att alla barn ska ha lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar, men Solna släpar efter. Trots att staden har över 80 000 invånare finns heller inget kulturhus, ingen offentlig scen, få platser för offentlig konst och inte en enda graffitivägg. Det kommer Vänsterpartiet att ändra på nu när vi har ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden!

Vi har sänkt avgifterna till kulturskolan, och jobbar för att Kulturskolan ska få ändamålsenliga lokaler och höjda lärarlöner. Genom att stärka samarbetet mellan kulturskolan och stadens skolor nås fler barn av kulturskolans verksamhet.

Offentlig konst, både permanent och tillfällig sådan, livar upp stadsmiljön. Vi vill möjliggöra för mer offentlig konst exempelvis genom konsttävlingar, målade tunnlar, muralmålningar och konst på elskåp. Förvaltningen tittar just nu på var Solnas första öppna graffitivägg ska anläggas!

Vårt kulturarv ska vårdas och bevaras och komma solnaborna till glädje. Och givetvis vill vi bygga ett kulturhus där solnaborna kan ta del av konserter, utställningar och uppträdanden. Kulturen ska vara en del av allas vardag!

Vi vill:
  • Bygga ett kulturhus med scen.
  • Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för kulturskolans verksamhet, med ändamålsenliga lokaler  och scen.
  • Höja kulturskollärarnas löner.
  • Stärka samverkan mellan skolorna och kulturskolan.
  • Instifta en fond som ungdomar kan söka pengar ifrån för att utöva fritidsverksamhet.
  • Möjliggöra för mer offentlig konst.
  • Anställa en kommunantikvarie som får i uppdrag att ta hand om Solnas kulturarvsbyggnader och belysa deras värde för solnaborna.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Idrott
Bibliotek
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk