sida

Ekonomi och skatt

En ekonomi för alla – inte bara några få

En vanlig missuppfattning om Vänsterpartiet är att vi vill ha så höga skatter som möjligt. Det är inte sant. Men vi vill att skattesatsen utgår ifrån välfärdens behov. Så ser det inte ut i dag. Solna har en god ekonomi och Sveriges näst lägsta kommunalskatt – men på många håll har vi alldeles för stora barngrupper, eftersatta lokaler och för lite personal. Det är resultatet av det blågröna styrets ambition att pressa kostnaderna i varje verksamhet till förmån för att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Verksamheter som får för lite pengar pressas till att sänka kostnaderna, vilket ofta tar sig uttryck genom sämre arbetsvillkor, lägre bemanning och utebliven eller bristande upprustning av lokaler. 

Vänsterpartiet vill se en ekonomi för alla – inte bara för några få. Därför vill vi finansiera välfärden genom skatt, istället för genom avgifter. Några fokusområden i Vänsterpartiet Solnas budget är bättre skola, upprustning av utemiljöer, sex timmars arbetsdag, fler hyresrätter och billigare kultur- och fritidsaktiviteter. Men budgeten innehåller också generella satsningar på alla stadens verksamheter. Vänsterpartiet är det parti som har den bästa politiken för att minska klyftorna i Solna och för att skapa en mer jämlik och jämställd stad.

Vår budget finansieras med en skattehöjning på 57 öre. Med den skattehöjningen skulle Solna ha Sveriges femte lägsta kommunalskatt, men verksamheterna skulle få pengarna de behöver.

Vi vill:
➤ Öka stadens investeringstakt.
Ge ett 4 %-igt påslag årligen till stadens nämnder (jämfört med 1 % i dag).
Sänka avgifterna till kulturskolan, stadens simhallar m.m.
➤ Finansiera våra satsningar genom en skattehöjning på 57 öre.

Initiativ vi tagit:
Vänsterpartiet Solnas budgetförslag 2019

Läs mer:
Debattartikel: Blågröna skär ner – vi vill satsa
Vänsterpartiets nationella skattepolitik

Du kanske också vill läsa om:
Politikerlöner och partiskatt
Arbetstidsförkortning
Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kopiera länk