sida

Ekonomi och skatt

En ekonomi för alla – inte bara några få

En vanlig missuppfattning om Vänsterpartiet är att vi vill ha så höga skatter som möjligt. Det är inte sant. Men vi vill att skattesatsen utgår från välfärdens behov. 

Vänsterpartiet vill se en ekonomi för alla – inte bara för några få. Därför vill vi finansiera välfärden genom skatt, istället för genom avgifter. Det gör att den som har låg inkomst ändå får råd med hemtjänst, kulturskola och familjerådgivning utan att ruinera sig. Det är en politik för att minska klyftorna i Solna och för att skapa en mer jämlik stad.

När vi efter valet 2022 fick förtroendet att vara med och styra Solna kom vi överens med de andra partierna i majoriteten om en skattehöjning på 25 öre. Solna har fortfarande näst lägst skatt i hela landet, men vi kan satsa många miljoner på skola och förskola. Det är ingen hemlighet att dessa verksamheter har underfinansierats under Moderaternas år vid makten.

Vi har sänkt avgifterna till kulturskolan och minskat klasstorlekarna i skolorna. Vänsterpartiet kommer fortsätta driva på för fler jämlikhetsreformer som gör livet bättre för de Solnabor med minst i plånboken.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Jämställdhet
Politikerlöner

Kopiera länk