sida

Fritidshem

En stimulerande fritid för alla barn

Fritidshemsverksamheten är en viktig del av skolan och helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Det är dessutom en plats där elever får träna sina färdigheter och sin sociala förmåga. Fritidshemmen fungerar som ett komplement till skolan och bidrar till att fler elever kan utvecklas och nå kunskapsmålen.

Solna stad erbjuder idag inskriven fritidsverksamhet för årskurs F-6. Hösten 2019 flyttade all fritidsverksamhet in i respektive skola, vilket möttes av stora protester från barn och föräldrar. På flera håll har mellanstadiebarnens fritidshemsverksamhet flyttats in i gamla och små skyddsrum och källarlokaler. Dessutom är personaltätheten på många håll klart lägre än när fritidshemmen bedrevs på fritidsklubbarna. En god arbetsmiljö för personalen är avgörande för att garantera kvaliteten i fritidshemmen. Därför vill Vänsterpartiet anställa fler fritidspedagoger och införa ett maxtak på antal barn och personal per avdelning.

Skolinspektionen har flera gånger kritiserat Solna stads fritidshem för att inte bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Vi vill se till att alla fritidshems lokaler ger möjlighet till lek, rekreation och vila. Dessutom tycker vi det är självklart att det ska finnas en öppen fritidsverksamhet i stadsdelarna för mellanstadiebarn som inte vill delta i verksamheten dagligen. 

Barn, Win, Framgång, Video Game, Spela, Glad

Vi vill:
➤ Anställa fler fritidspedagoger.
➤ Införa ett maxtak på 30 barn och minst 3 personal på varje fritidsavdelning.
➤ Att näringsrika och smakrika mellanmål serveras i verksamheten.
➤ Att alla fritidshems lokaler är anpassade efter antal elever och ger möjlighet till lek, rekreation och vila.
➤ Att mellanstadiebarn har tillgång till öppen fritidsverksamhet i närhet till sin stadsdel.

Initiativ vi tagit:
Enkel fråga om maxtak i fritidshemmen

Läs mer:
Debattartikel: Solnas fritidsgrupper är för stora – inför maxtak!

Du kanske också vill läsa:
Barnrätt
Förskola
Skola

Kopiera länk