sida

Förskola

Förskola för en trygg start i livet

Under Moderaternas styre var förskolan i Solna kraftigt underfinansierad. Detta har lett till stora barngrupper, ansträngd personal och barn som trängs i små och slitna lokaler och på trånga gårdar. Vi vet att framtiden börjar i förskolan och jobbar för att göra Solnas förskolor till de bästa i länet!

Vi har höjt barnpengen för att få till mindre barngrupper, mer personal och bättre arbetsmiljö för alla i förskolan. Under mandatperioden kommer vi att anställa fler pedagoger så att antalet barn per anställd är max 5 barn. Målsättningen är max 15 barn och 3 pedagoger på varje avdelning. 

Vi vill omarbeta förskolornas gestaltningsprogram så att nya förskolor får större inomhusyta och större förskolegårdar. Alla Solnas kommunala förskolor kommer få tillagningskök och egen kock under mandatperioden.

För att höja utbildningsgraden på Solnas förskolor erbjuder vi stadens barnskötare bekostad vidareutbildning till förskollärare, och outbildade barnskötare en barn-skötarexamen. De som utbildar sig får behålla full lön under utbildningsdagarna och de dagar de är borta kommer en vikarie i deras ställe. Därtill vill vi ge personalen en gemensam kunskapsbas genom att utbilda dem enligt ABC (Alla barn i centrum) samt ge personalen stöttning av specialpedagog i arbetet. För att ledningen ska få tid att utveckla det pedagogiska arbetet behöver också fler administratörer och biträdande rektorer anställas. Vänsterpartiet vill se öppna förskolor i alla stadsdelar och vill utreda möjligheten att anlägga en öppen förskola på ett äldreboende för möten över generationsgränserna.

Vi vill:
  • Anställa fler pedagoger.
  • Rusta upp förskolornas lokaler och utemiljöer.
  • Se till att alla kommunala förskolor har tillagningskök
  • Ge barnskötare möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare.
  • Utbilda all personal enligt ABC (Alla barn i centrum).
  • Se till att varje rektorsområde har en heltidsanställd specialpedagog som stöttar personalen. 
  • Avlasta förskolerektorerna med fler biträdande rektorer och administratörer. 
  • Ha öppna förskolor i alla stadsdelar.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Barnrätt
Fritidshem
Skola

Kopiera länk