sida

Förskola

En bättre förskola med mindre barngrupper och satsningar på personalen

Förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet som alla barn ska ha rätt till. Förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Forskning visar att barn som gått ett år i förskola ligger mellan fyra månader och upp till ett år längre fram i matematik, språk och läs- och skrivkunnighet än vad de skulle ha gjort om de inte haft tillgång till lärande i förskolan. Det här gäller alla barn, men framförallt barn till låginkomsttagare. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk fråga.

Solna har fantastisk barnomsorgspersonal, men de saknar ofta goda förutsättningar. För stora barngrupper, för lite personal och undermåliga lokaler och förskolegårdar är vanliga problem i Solnas förskolor. Vänsterpartiet avsätter 65 miljoner till barn- och utbildningsnämnden (jämfört med alliansens budget) för att bland annat minska barngrupperna, investera i personalen och rusta upp lokalerna. 

Vi vill:
➤ Anställa fler pedagoger.
Minska barngruppernas storlek: max 12 barn i grupper med barn 1-3 år, max 15 barn i grupper med barn 4-5 år.
Rusta upp förskolornas lokaler och utemiljöer.
Sänka förskoleavgiften med 5 procent.
Ha öppna förskolor i alla stadsdelar.
➤ Inrätta fler tillagningskök i stadens förskolor.
➤ Ge barnskötare möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare.

Initiativ vi tagit:
➤ Motion om mindre barngrupper i förskolan
➤ Motion om öppen förskola i alla stadsdelar
➤ Motion om kostnadsfri förskola
➤ Interpellation om rätt till modersmålsundervisning i förskolan
➤ Interpellation om vikariepool på förskolan
➤ Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid
➤ Interpellation om den öppna förskolan Hagalund
➤ Enkel fråga om sommaröppen öppen förskola
➤ Förskola – budgetutdrag

Läs mer:
Debattartikel: Stoppa nedläggningarna av Solnas förskolor
Debattartikel: Det krävs mer personal inom förskolan
Vänsterpartiets nationella politik för förskolan

Du kanske också vill läsa om:
Barnrätt
Skola
Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kopiera länk