sida

Huvudsta

Nu lyfter vi Huvudsta!

Under det blågröna styret har satsningarna på Huvudsta uteblivit. Torget runt Västra skogen är slitet och drogförsäljning pågår runt Huvudsta centrum. Huvudstaborna har också varit särskilt drabbade av skolkaoset med slitna förskolor som fått flytta in i baracker och den kommande rivningen av Tallbackaskolan. Det planeras för fler bostäder, men nästan bara bostadsrätter. Några av dessa ska byggas på Tallbackaskolans tomt och gör att barnen får en mycket mindre skolgård.

Vänsterpartiet vill vända utvecklingen. Vi vill bygga hyresrätter i Huvudsta, exempelvis vid Motorborgen och på outnyttjad mark i närheten av Huvudstafältet. Genom att satsa på en bättre skolgång och fler fritidssysselsättningar för barn och unga formar vi trygga människor. Med bättre belysning, fler planteringar och papperskorgar och en tydligare parkkaraktär på södra delen av Huvudstafältet blir Huvudsta en ännu trevligare stadsdel. 

Vi vill:
 • Bygga hyresrätter, exempelvis vid Motorborgen och på outnyttjad mark i närheten av Huvudstafältet.
 • Renovera, tillgänglighetsanpassa och öppna Huvudsta gamla skola för kulturverksamhet. 
 • Bevara Tallbackaskolans tomt som yta för barn och unga.
 • Rusta upp Huvudstas förskolor och deras gårdar.
 • Göra södra Huvudstafältet till en inbjudande park.
 • Förbättra stadsmiljön med belysning, konst och planteringar.
 • Förlänga öppettiderna på Byparkens fritidsgård.
 • Renovera ridhuset i Huvudsta.
 • Anställa fältassistenter som nattvandrar och arbetar nära
  skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga på glid.
 • Ha en bokbuss som besöker Huvudsta regelbundet. 

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Skola
Hyresrätter
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk