sida

Idrott

Idrott och folkhälsa för alla Solnabor – oavsett storlek på plånboken

Solna är en idrottskommun med många engagerade föreningar och utövare. Men det finns stora skillnader i idrottsutövandet mellan familjer som har låg respektive hög inkomst. Allt för ofta påverkas individers hälsa av storleken på deras plånbok. Men att utöva idrott ska inte vara en klassfråga. Därför vill vi sänka avgifterna på idrotten och införa avgiftsfria bad för barn.

Att spontant kunna utöva idrott och motionera är en av de viktigaste byggstenarna i en god folkhälsa. För detta krävs att lämpliga anläggningar finns tillgängliga i närheten av bostadsområdena, och att de är utformade på ett tryggt och inbjudande sätt. Vi vill se fler spontanidrottsplatser runt om i staden. Som en stad med tydlig idrottsprofil ska Solna skapa förutsättningar för alla medborgare att delta i idrottslivet hela livet – oavsett storlek på plånboken.

Vi vill:
➤ Införa gratis bad för barn.
➤ Uppföra fler idrottsplatser.
➤ Införa sportotek, där folk kan låna idrottsutrustning.
➤ Införa sammanhållen nolltaxa för barn och ungdomar när idrottsföreningar nyttjar idrottsanläggningar.
➤ Bygga en skatepark.
➤ Bygga fler spontanidrottsplatser, inklusive fler utegym.
➤ Anlägga en gräsplan i Hagalund. 
➤ Instifta en fond som ungdomar kan söka pengar ifrån för att utöva idrott eller annan fritidsverksamhet.
➤ Stärka tjejers ställning i idrottslivet.

Initiativ vi har tagit:
Motion om gratis bad för barn
Motion om tillgängliga lekplatser
Interpellation om gräsplan i Hagalund
Interpellation om spontanidrottsplats i Bergshamra
Enkel fråga om fördelning av istider

Läs mer:
Vänsterpartiets nationella idrottspolitik

Du kanske också vill läsa om:
Cykel
Kultur och fritid
Överjärva gård

Kopiera länk