sida

Idrott

Ett Solna i rörelse

Invånarna i Solna blir fler och fler, men det blågröna styret ger inte idrotten förutsättningar för att kunna växa i takt med befolkningen. Många idrottsklubbar tvingas tacka nej till barn som vill börja på en ny sport på grund av brist på hall- och plantider, och möjligheterna till spontanidrott är små. Det finns också stora skillnader i idrottsutövandet mellan familjer som har låg respektive hög inkomst. Allt för ofta blir tillgången till idrott en klassfråga på grund av höga materialkostnader och föreningsavgifter. 

Vänsterpartiet jobbar för ett Solna där alla får goda chanser att idrotta och röra på sig – oavsett stadsdel och oavsett storlek på plånboken. Det kräver satsningar på både den organiserade idrotten och på spontanidrotten. Vi vill renovera våra idrottsanläggningar och tillskapa fler idrottsplatser, men också bygga fler spontanidrottsplatser. För att ge fler förutsättningar att delta i idrottsaktiviteter vill vi också skapa möjligheter att låna utrustning gratis och införa avgiftsfria bad för barn.

Vi vill:
  • Anlägga två nya fotbollsplaner.
  • Bygga en ny multisporthall.
  • Rusta upp våra idrottsanläggningar.
  • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och stärka samarbetet mellan skolan och idrottsföreningarna.
  • Satsa en miljon kronor på höjt LOK-stöd till idrottsföreningarna.
  • Bygga en ny och modern skatepark.
  • Öppna en Fritidsbank där alla kan låna sport-, lek- och friluftsutrustning gratis.
  • Införa gratis bad på stadens simhallar för barn och unga.
  • Att idrottsföreningarna används som samarbetspartner vid upprustning och byggnation av anläggningar.

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Fritid och föreningsliv
Kultur
Skola

Kopiera länk