sida

Idrott

Ett Solna i rörelse

Invånarna i Solna blir fler och fler och idrottsföreningarna vill växa med uppgiften, vilket ställer krav på kommunen. Många idrottsklubbar tvingas tacka nej till barn som vill börja på en ny sport på grund av brist på hall- och plantider.  Vi ser att det finns också stora skillnader i idrottsutövandet mellan familjer som har låg respektive hög inkomst. 

Vänsterpartiet jobbar för ett Solna där alla får goda chanser att idrotta och röra på sig – oavsett stadsdel och oavsett storlek på plånboken. Det kräver satsningar på både den organiserade idrotten och på spontanidrotten. Vi vill renovera våra idrottsanläggningar och tillskapa fler idrottsplatser, men också bygga fler spontanidrottsplatser. För att ge fler förutsättningar att delta i idrottsaktiviteter vill vi också skapa möjligheter att låna utrustning gratis och införa avgiftsfria bad för barn.

Vänsterpartiets kommunalråd Sandra Lindström är också ordförande i kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden. Vi har redan drivit igenom flera viktiga reformer som berör idrotten – höjt LOK-stöd till föreningar, en ny och modern skejtpark och arbete med fritidsbank.

Vi vill:
  • Anlägga två nya fotbollsplaner.
  • Bygga en ny multisporthall.
  • Rusta upp våra idrottsanläggningar.
  • Återöppna Skytteholmsskolans mellan- och högstadium och stärka samarbetet mellan skolan och idrottsföreningarna.
  • Införa gratis bad på stadens simhallar för barn och unga.
  • Att idrottsföreningarna används som samarbetspartner vid upprustning och byggnation av anläggningar.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Fritid och föreningsliv
Kultur
Skola

Kopiera länk