sida

Stadsmiljö

En snygg och städad stadsmiljö

Potthål, nedslitna cykelmarkeringar, trasiga gatstenar, råttor som springer framför ens fötter och översvämmade papperskorgar är något många solnabor är trötta på. Man önskar sig en snyggare stadsmiljö. Samtidig är många av stadens fastigheter kraftigt eftersatta och det finns flera tomställda lokaler i varierande grad av förfall och renoveringsbehov. 

Vänsterpartiet vet att en ren och snygg stadsmiljö är viktig för att vi ska trivas, ta hand om vår miljö och för tillgängligheten. Därför vill vi satsa på att fräscha upp stadsmiljön med bättre städning, belysningar, planteringar, dricksvattenfontäner och toaletter. Tillgängligheten ska prioriteras vid renoveringar i stadsmiljön och vid snöröjningen. För att bättre ta hand om stadens fastigheter vill vi göra en genomlysning av hela stadens fastighetsbestånd för att kartlägga behov av renoveringar, tillgänglighetsanpassningar och hur lokalerna bäst kan nyttjas för verksamhet. 

Vi vill:
  • Göra en genomlysning av hela stadens fastighetsbestånd.
  • Utreda vad stadens tomställda lokaler kan användas till.
  • Förbättra stadsmiljön med belysning, konst, planteringar och bättre städning.
  • Anlägga dricksvattenfontäner, toaletter samt fruktträd, bärbuskar och växter som inbjuder till självplock i våra parker.
  • Åtgärda bristande tillgänglighet i stadsmiljön och göra det enkelt att felanmäla brister i tillgänglighet.
  • Prioritera gång- och cykelbanor i snöröjningen.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Skytteholm
Råstasjön

Kopiera länk