sida

Klimat

Solna ska också hjälpa till att rädda klimatet

Klimatkrisen påverkar redan planeten. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras kraftigt och snabbt. Detta är också en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna – de välbeställda i världen har orsakat största delen av uppvärmningen men de fattigaste drabbas hårdast.

Om klimatmålen ska nås måste svenska utsläpp av växthusgaser minska i snabbare takt. För Solnas del handlar mycket om trafiken. De flesta Solnabor behöver också ställa om sin konsumtion av varor som orsakar stora växthusgasutsläpp. Flera svenska kommuner har antagit åtgärdsplaner för att nå konkreta klimatmål med delmål. Solnas borgerliga styre har prioriterat bort klimatfrågan och lagt allt fokus på att skapa ett gott företagsklimat istället. För oss är det självklart att även Solna ska arbeta målinriktat för att rädda klimatet.

Vi vill:
➤ 
Att Solna antar en omställningsplan med konkreta mål. och åtgärder för att reducera Solnas och Solnabornas klimatfotavtryck till en nivå som är globalt rimlig.
➤ Införa nolltaxa i kollektivtrafiken i hela Stockholms län.
➤ Bygga ut cykel- och gångvägar för att minska bilismen.
➤ Bygga klimatsmarta hyreslägenheter på redan hårdgjord yta.
➤ Inrätta kommunala hållbarhetscentra som hjälper Solnabor att byta och laga prylar och ger hållbarhetskurser.
➤ Anlägga solpaneler på taken i Hagalund samt i Solna  centrum samt påbörjar bytet till solcellsdrivna parkeringsautomater.
➤ Att Solna antar en klimatpolicy för offentlig upphandling, representation i tjänsten och vid kommunala evenemang.
➤ Att köttkonsumtionen i den kommunala verksamheten minskas.
➤ Att all storkökspersonal ges utbildning i vegetarisk och vegansk matlagning.

Initiativ vi har tagit:
➤ Motion om omställningsplan 
Motion om elbusslinje i Solna
➤ Motion om flexibel p-norm
➤ Motion om vegetarisk dag
Interpellation om klimatsmart byggande
Interpellation om omställningsplan

Läs mer: 
Debattartikel: Dags för Solna att ställa om
Klimatpolitiskt program för Solna
Förslag till nolltaxa i kollektivtrafiken
Vänsterpartiets omställningsplan för Storstockholm
Vänsterpartiets nationella klimatpolitik
Vänsterpartiets riksdagsmotion Klimaträttvisa

Du kanske också vill läsa om:
Miljö och grönområden
Råstasjön
Överjärva gård

Kopiera länk