sida

Klimat

För ett Solna som som ställer om

Världen befinner sig i ett klimatnödläge och klimatkrisen påverkar redan planeten. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras kraftigt och snabbt. Om vi ska nå 1,5-graders målet måste alla hjälpas åt.


För Vänsterpartiet är det självklart att Solna ska växla upp ambitionsnivån och arbeta målinriktat för att rädda klimatet. Vi behöver arbeta strategiskt utifrån mätbara mål som säkerställer att Solna ställer om. Vi vill se ett klimatneutralt Solna där stadsborna inte lämnar större avtryck än planeten kan bära.

Vårt styre kommer att göra stora förändringar för ett grönare och mer hållbart Solna. Vi börjar bland annat med koldioxidbudgetering, slutar sälja Norrenergis utsläppsrätter, satsar på solceller och ekologisk mat. Allt detta är saker som Vänsterpartiet länge krävt och som nu blir verklighet!

Vi vill:
  • Inrätta en klimatinvesteringsfond på 50 miljoner årligen.
  • Omarbeta stadens klimatstrategi för att stärka det strategiska klimatarbetet.
  • Inrätta en Agenda 2030-beredning.
  • Halvera köttkonsumtionen och matsvinnet i våra kommunala verksamheter till år 2025.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Miljö
Trafik

 

Kopiera länk