sida

Klimat

För ett Solna som som ställer om

Världen befinner sig i ett klimatnödläge och klimatkrisen påverkar redan planeten. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras kraftigt och snabbt. Om vi ska nå 1,5-graders målet måste alla hjälpas åt, men Solnas blågröna styre har prioriterat bort klimatfrågan och lagt allt fokus på att skapa ett gott företagsklimat istället. De insatser som görs är otillräckliga om vi ska nå våra klimatmål i tid.


För Vänsterpartiet är det självklart att Solna ska växla upp ambitionsnivån och arbeta målinriktat för att rädda klimatet. Vi behöver arbeta strategiskt utifrån mätbara mål som säkerställer att Solna ställer om. Vi vill se ett klimatneutralt Solna där stadsborna inte lämnar större avtryck än planeten kan bära. I vår budget avsätter vi pengar till en klimat-investeringsfond som våra verksamheter kan använda för att ställa om sina verksamheter i hållbar riktning. 

Vi vill:
  • Anlägga solpaneler på stadens byggnader.
  • Att Solna utlyser klimatnödläge.
  • Inrätta en klimatinvesteringsfond på 50 miljoner årligen.
  • Omarbeta stadens klimatstrategi för att stärka det strategiska klimatarbetet.
  • Inrätta en Agenda 2030-beredning.
  • Att Norrenergi slutar sälja sina utsläppsrätter.
  • Halvera köttkonsumtionen och matsvinnet i våra kommunala verksamheter till år 2025.

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Stadsbyggnad
Miljö
Trafik

 

Kopiera länk