sida

Näringsliv

Solna har ett rikt näringsliv med fler arbetsplatser än invånare och hamnar ofta i topp i Svenskt näringslivs rankning om bäst företagsklimat. Det är i många avseenden positivt, men ofta hamnar fokus på alla de stora företagen som finns i Solna. Det finns många stora huvudkontor i Solna, samtidigt som mindre företag både kan ha svårt att hitta lokaler och delta i stadens upphandlingar. Det gör att små företag och verkstads- och lagerhållsföretag riskerar att trängas ut ur kommunen. 

Vänsterpartiet vill se en mångfald av företag i Solna. Det kräver att vi som stad möjliggör lokaler för olika typer av verksamhet redan i stadsplaneringen, såsom mindre kontor, verkstads- och industrilokaler. Vi behöver också göra det enklare för mindre företag att kunna delta i och vinna upphandlingar, exempelvis genom att bryta ner stora upphandlingar i mindre delar. Vi tror på modellen ”En väg in” som fungerar som ett slags lots för företagare att hitta rätt i djungeln av tillstånd och regler. Det ska vara lätt att göra rätt, företagarna ska få god service och våra handläggningstider ska vara korta. Solnas företag sitter också inne på mycket kompetens som kan gynna oss som kommun. Vi vill stärka samverkan med det lokala näringslivet kring frågor om trygghet, krisberedskap, sommarjobb och annat. 

Vi vill:
  • Möjliggöra för mindre företag att delta i och vinna upphandlingar.
  • Ha korta handläggningstider och god service på våra tjänster till företagare.
  • Hjälpa småföretagare att hitta eller skapa lokaler som lämpar sig för mindre företag samt verkstads- och industriverksamhet.
  • Samverka mer med det lokala näringslivet kring exempelvis trygghet, krisberedskap och sommarjobb.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Demokrati
Arbete
Jämställdhet

Kopiera länk