sida

Överjärva gård

En lantlig oas med naturupplevelsen i centrum

Överjärva gård är Solnabornas lantliga oas och ett populärt utflyktsmål med djur, kafé och naturskola för barn och ungdomar. Men under det blågröna styret har riktningen för gården tappats bort och de märkliga buden om gårdens framtid har duggat tätt: ett konferenscenter som drivs av entreprenörer, en pergola som ska ersätta den historiska ladugården och en vräkning av hästarna på gården. De gamla byggnaderna har fått stå och förfalla till den grad att flera har bedömts vara bortom räddning.

Vänsterpartiet har motsatt oss alla styrets galna besked och tagit strid för att ladugården och hästarna ska bli kvar. Vår vision för Överjärva utgår ifrån att bevara vårt kulturarv och vårda denna unika djur- och naturmiljö för kommande generationers solnabor. Vi vill rusta upp och tillgänglighetsanpassa Överjärva gårds lokaler, ge bättre förutsättningar för fårverksamheten och återigen ge hästarna en permanent plats på gården. När nu Rödingarna fått sin plats vid Överjärva gård kräver vi att de får tillgång till el och vatten så att de kan användas som museum eller för föreningsverksamhet. Vi vill också satsa mer på att utvidga och utveckla Naturskoleverksamheten. Denna vision kräver att staden även i fortsättningen tar det övergripande ansvaret för Överjärva.

Vi vill:
  • Att visionen för Överjärva gård utgår från att bevara gårdens unika natur- och kulturmiljö.
  • Renovera ladugården ut- och invändigt och ta fram en plan för ladugårdens användning.
  • Utvidga och och utveckla naturskoleverksamheten.
  • Rusta upp och tillgänglighetsanpassa gårdens fastigheter och lokaler.
  • Bygga nya hagar, stall och boxar för att ge hästarna en permanent plats på gården.
  • Stötta fårskötseln på Överjärva genom att öka samarbetet med Kulturlandskaparna.
  • Genomföra en byggnadsantikvarisk inventering av byggnaderna på Överjärva gård.
  • Dra in el, vatten och avlopp i Rödingarna. 

Läs mer:
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022
Motioner och andra initiativ

Du kanske också vill läsa:
Råstasjön
Kultur
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk