sida

Överjärva gård

En lantlig oas med naturupplevelsen i centrum

Överjärva gård är Solnabornas lantliga oas och ett populärt utflyktsmål med djur, kafé och naturskola för barn och ungdomar. När Moderaterna styrde staden duggade de märkliga buden om gårdens framtid har tätt: ett konferens-center som drivs av entreprenörer, en pergola som ska ersätta den historiska ladugården. De gamla byggnaderna har fått stå och förfalla till den grad att flera har bedömts vara bortom räddning.

Vänsterpartiet har motsatt oss alla galna besked och tagit strid för att ladugården och djuren ska bli kvar. Vår vision för Överjärva utgår ifrån att bevara vårt kulturarv och vårda denna unika djur- och naturmiljö för kommande generationers solnabor. Vi vill rusta upp och tillgänglighetsanpassa Överjärva gårds lokaler, ge bättre förutsättningar för fårverksamheten och återigen ge hästarna en permanent plats på gården. När nu Rödingarna fått sin plats vid Överjärva gård jobbar vi för att de får tillgång till el och vatten så att de kan användas som museum eller för föreningsverksamhet. Vi vill också satsa mer på att utvidga och utveckla Naturskoleverksamheten. Denna vision kräver att staden även i fortsättningen tar det övergripande ansvaret för Överjärva.

Vi vill:
  • Att visionen för Överjärva gård utgår från att bevara gårdens unika natur- och kulturmiljö.
  • Renovera ladugården ut- och invändigt och ta fram en plan för ladugårdens användning.
  • Utvidga och och utveckla naturskoleverksamheten.
  • Rusta upp och tillgänglighetsanpassa gårdens fastigheter och lokaler.
  • Stötta fårskötseln på Överjärva genom att öka samarbetet med Kulturlandskaparna.
  • Genomföra en byggnadsantikvarisk inventering av byggnaderna på Överjärva gård.
  • Dra in el, vatten och avlopp i Rödingarna. 

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Råstasjön
Kultur
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk