sida

Överjärva gård

En lantlig oas med naturupplevelsen i centrum

Överjärva gård är Solnabornas lantliga oas, och ett populärt utflyktsmål med djur, kafé och naturskola för barn och ungdomar. Under Alliansens styre har de gamla byggnaderna fått stå och förfalla till den grad att flera nu bedöms vara bortom räddning.

Medan Alliansen vill omvandla Överjärva gård till ett konferenscenter som drivs av entreprenörer vill vi
se en verksamhet där naturupplevelsen fortsatt är i fokus. Vi vill rusta upp och tillgänglighetsanpassa
gårdens lokaler, och satsa mer på att utvidga och utveckla Naturskoleverksamheten. Det kräver att staden även i fortsättningen tar det övergripande ansvaret för Överjärva.

Vi vill:
➤ 
Rusta upp och tillgänglighetsanpassa gårdens lokaler.
➤ Att den bärande tanken för Överjärva ska vara att utgå ifrån områdets naturvärden och hur de ska förstärkas.
➤ Inte placera Rödingarna på Överjärva gård. 
➤ Utvidga och och utveckla naturskoleverksamheten.
➤ Att staden tar ansvar för områdets fastigheter och
verksamheter och avsätter erforderliga medel till upprustning och underhåll. 
➤ Att staden tar det övergripande och samlade ansvaret för Överjärva gårds utveckling och framtid och att ansvaret mellan de olika bolagen tydlliggörs.

Initiativ vi har tagit:
Enkel fråga om Rödingarna
Enkel fråga om Överjärva gård ladugården

Du kanske också vill läsa om:
Råstasjön
Klimat
Miljö och grönområden

Kopiera länk