sida

Trygghet

Jämlikhet bygger ett tryggt Solna

Ofta när trygghet diskuteras lyfts bättre belysning och övervakningskameror fram som lösningarna för att komma till rätta med otryggheten. Det är inte nödvändigtvis dåliga förslag, men de förbiser en av oroligheternas huvudorsaker: ojämlikhet. All forskning visar att jämlikare samhällen är tryggare och bättre samhällen med lägre kriminalitet. Målet med vår politik är att minska klyftorna, genom att exempelvis garantera en likvärdig skola och bostad åt alla. Då får vi ett mer jämlikt Solna, och ett tryggare Solna.

Därtill finns också mycket förebyggande arbete att göra för att förebygga sexuella trakasserier och kränkningar, våld i nära relation och för att fånga upp ungdomar i riskzonen. Polisnärvaron behöver öka, men även polisen ser ett behov av ökad vuxennärvaro. Därför vill vi anställa fältassistenter som finns där ungdomarna finns. Det är dags att staden tar det förebyggande trygghetsarbetet på allvar.


Foto: Sandra Lindström

Vi vill:
➤ Satsa mer på det förebyggande arbetet.
➤ Minska de ekonomiska klyftorna.
➤ Anställa fältassistenter som finns där ungdomar finns, inklusive på nätet.
➤ Inrätta fler lokala fritidsgårdar i varje stadsdel.
➤ Förbättra belysningen på Solnas gång- och cykelvägar.
➤ Erbjuda utbildning i självförsvar för gymnasietjejer. 
➤ Upprätta en handlingsplan och utbilda stadens anställda i förebyggandet av sexuella trakasserier.
➤ Genomföra informationskampanjer i syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Initiativ vi har tagit:
Motion om förebyggande arbete i mot våld och sexuella trakasserier
➤ Motion om kvalificierade fältassistenter
➤ Motion om fältarbete med nätvandring
Motion självförsvar för gymnasietjejer
➤ Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017 
Interpellation om permanent boende för våldsutsatta

Läs mer:
Debattartikel: Dags att ta trygghetsarbetet på allvar
Debattartikel: Gör Solna tryggare med fältassistenter
Vänsterparitets nationella kriminalpolitik

Du kanske också vill läsa:
Nyanlända och integration
Ekonomi och skatt
Jämställdhet
Hyresrätter

Kopiera länk