sida

Trygghet

Jämlikhet bygger ett tryggt Solna

Ofta när trygghet diskuteras lyfts bättre belysning och övervakningskameror fram som lösningarna för att komma till rätta med otryggheten. Det är inte nödvändigtvis dåliga förslag, men de förbiser en av oroligheternas huvudorsaker: ojämlikhet. All forskning visar att jämlikare samhällen är tryggare och bättre samhällen med lägre kriminalitet. Det finns politiker på alla nivåer som driver en politik som spär på ojämlikheten genom ökad bostads- och skolsegregation. De satsar inte heller på förebyggande socialt arbete utan hänvisar till att oroligheterna är polisens problem att lösa, trots att polisen själv efterfrågar fler förebyggande insatser. 

Vänsterpartiet vet vad som krävs. En bra välfärd med rätt till bostad, jobb och en kul fritid lägger grunden för trygghet. När polisen kommer är det oftast för sent. Staden måste matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet och öka vuxennärvaron. Därför måste vi satsa på skolan och på förebyggande socialt arbete för att få bort drogförsäljningen från gatorna och för att familjer tidigt ska få hjälp och stöd. Det måste också finnas kostnadsfria sysselsättningar för unga att ägna sig åt. För att öka vuxennärvaron kommer vi att anställa fältassistenter som finns där ungdomarna finns. 

Vi vill:
  • Anställa fältassistenter som nattvandrar och arbetar nära
    skola, socialtjänst och polis för att fånga upp unga på glid.
  • Bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter.
  • Förbättra stadsmiljön med belysning, konst, planteringar och bättre städning.
  • Förlänga öppettiderna på fritidsgårdarna och öppna fritidsverksamhet för gymnasieungdomar i norra Solna.
  • Införa en sommarjobbsgaranti för unga i gymnasiets åk 1 och 2.
  • Anlägga en skejtpark. 

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa:
Fritid och föreningsliv
Hyresrätter
Skola

Kopiera länk