• Hem
  • Ungdomsmottagni...
sida

Ungdomsmottagningen

Främja en god psykisk och sexuell hälsa 

Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar 12-22 år och  arbetar för främja en god fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga, men även kuratorsstöd. I takt med att den psykiska ohälsan bland unga ökat har även Ungdomsmottagningens väntetider ökat.  Därför ökar vi, tillsammans med S, C och MP, resurserna till ungdomsmottagningen.

Med extra resurser blir det möjligt att höja personaltätheten och därigenom korta köerna. Många unga HBTQ-personer söker sig aktivt till mottagningar där de vet att de inte kommer diskrimineras. Därför vill vi HBTQ-certifiera verksamheten. Genom ett fördjupat samarbete mellan Ungdomsmottagningen och skolorna, i synnerhet med elevhälsan, kan fler få kännedom om verksamheten och rätt stöd. Ungdomsmottagningen märker att killarna generellt är äldre när de söker sig till mottagningen.  För att nå ut till fler killar vill vi därför höja åldersgränsen från dagens 22 år till 25 år för killar.

Vi vill:
  • Höja personaltätheten.
  • HBTQ-certifiera verksamheten.
  • Fördjupa samarbetet mellan Ungdomsmottagningen och skolorna, särskilt elevhälsan.
  • Höja åldersgränsen från 22 till 25 år för killar.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023

Du kanske också vill läsa: 
Skola
Idrott
Fritid och föreningsliv

Kopiera länk