sida

Arbetstidsförkortning

8 timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé. 6 timmars arbetsdag är framtiden!

I dag är många stressade och utbrända. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med familj och fritid – tiden räcker inte till. Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Följden riskerar att bli en inkomst som gör det svårt att kunna separera från en partner och en pension som är svår att överleva på.

Kortare arbetstid med bibehållen lön kan därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Många lyckade försök har gjorts med sex timmars arbetsdag på olika verksamheter runt om i Sverige, och vi jobbar för att även Solna ska ta steget. Staden skulle till exempel kunna införa sex timmars arbetsdag på det kommunala omvårdnadsboendet Skoga.

Läs mer:
Solnakoalitionens regeringsprogram
Solna stads budget för 2023
Om arbetstidsförkortning på Vänsterpartiets nationella hemsida

Du kanske också vill läsa:
Arbete
Jämställdhet
Äldreboenden

Kopiera länk